כ"ז אלול התשע"ד

שאלה: הפניות הרב בספר ארץ חמדתנו הנד"מ

בס"ד
שלום למו"ר,
א) בספרו ארץ חמדתנו הרב מפנה (בעמ' 74 בהערה 104 ובעמ' 89 בהערה 137) לנספח "העמדה האמיתית של המאירי לגבי גוים". חיפשתי בנספחים בסוף הספר (מעמוד 179) ולא מצאתי נספח כזה. איה מקומו?

ב) שם (בעמ' 74 בהערה 104 הנ"ל) מכריז הרב על מאמר על דין שמיטה בימינו "שיתפרסם בקרוב בע"ה". האם כבר ראה אור? אם כן, באיזו מסגרת?

אני מודה לרב מאוד ומאחל לו שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, שנים רבות נעימות וטובות.

תשובה:

לכ' ש' הי"ו
שלום וברכה,
אכן נכון, רציתי בתחילה ששני המאמרים יופיעו ביחד עם הספר. אך מה שהלב חושק, לעיתים הזמן עושק, ובפרט המלחמה שהייתה בקיץ לתפ"צ. אבל בע"ה, שניהם יראו אור מיד אחרי החגים בקיץ.
בברכת שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה,