ב' כסלו התשע"ה

שאלה: קלף מעובד עפצים

לכבוד הרב זייני שליט"א,
בקרוב אני עומד לחגוג את הכנסו למצוות של בני הבכור. לצורך הענין הזמנתי בתי תפילין וקבעתי עם סופר סת"ם י"ש. בינתיים האיר את עיני אברך מבית המדרש הקהילתי בג"ש על הידור בקלף מעובד עפצים לפי העיבוד המופיע בגמרא ולפי דעת הרמב"ם ולא ע"י עיבוד בסיד הנפוץ כיום. קלף כזה ניתן לרכוש ממעבדים לפי מסורת תימן כמו הרב משה צארום שליט"א. הייתי רוצה לדעת מה יחסו של כבוד הרב לנושא.
בכבוד רב,
מד"ג

תשובה:

שלום רב לך מ' היקר הי"ו
נחלי דיו כבר נשפכו במהלך הדורות בנידון זה, אבל כבר פסק מפורשות בב"י (יו"ד סי' ער"א) שדעת התוספות הרא"ש והר"ן כדעת ר"ת שעיבוד בסיד חשוב כעיבוד עפצים וכשר וכך יוצא גם מהרמב"ם עצמו (הל' תפילין פ"א הל"ו).
לכן, היה שקט, אין צורך בחומרא זו.
בברכה רבה,