י"ג אדר התשע"ה

שאלה: משלוח מנות לחילוני

שלום לכבוד הרב שליט"א,

האם מותר לתת משלוח מנות לחילוני?ואם כן, האם יוצאים בזה ידי חובת המצווה?

אני שואל כי ראיתי תשובה בנושא של הרב דוד פיינשטיין שפסק שאסור. כמו כן אם אני לא טועה בילקוט יוסף פסק שלא יוצאים ידי חובה במשלוח מנות לחילוני.

תודה רבה

תשובה:

שלום לך ע' היקר הי"ו
אינני יודע למי כוונתך באומרך הרב דוד פיינשטיין, ואינני מכירו. האם אתה מתכוון לרב משה פיינשטיין?
בכל מקרה לא רק שמותר לתת ליהודי שאינו מדקדק בתורה ובמצוות (אינני סובל המינוח חילוני אם לא מדובר בשונא תורה), אלא שדוקא מצווה על מנת לבטא את אהבת ישראל ולקרבו לשם. אין הזדמנות טובה מפורים כדי לעורר אהבת ישראל ומתוכה אהבת ה'. ואם קראת דברי רב כלשהוא האוסר, אם הוא מכבד את עצמו הוא אינו מתכוון אלא לשונאי תורה ורבנים.
פורים שמח,