ט' אלול התשע"ה

שאלה: מנהגי אלג'יריה

שלום לכבוד הרב אליהו רחמים זייני,
כבן ליוצאי אלג'יר, אני סובל מחוסר ידיעת מנהגי אבותיי. כידוע לרב, הצרפתים קלקלו הרבה בהגיעם לאלג'יריה, ומעטות הן המשפחות כמו משפחתו של הרב שזכו לשמר את המנהגים ואת המסורת מהדורות הקודמים.
לכן חשבתי שאולי יהיה מועיל ומבורך אם הרב יאסוף מתוך זכרונותיו ומתוך המקורות את מנהגי אלג'יריה לספר. אני מוכן לעזור בפרויקט שכזה.
באופן נקודתי, רציתי לשאול את הרב לגבי מנהגי בין המיצרים: ממתי נהגו איסור תספורת ואיסור אכילת בשר?
תודה רבה וברכת שלום.

תשובה:

שלום לך י' היקר הי"ו
קודם כל סליחה על האיחור העצום בתשובתי. סיבות אין ספור העמיסו עליי באופן בלתי נסבל, ומה שהלב חושק הזמן עשק.
שאלותיך הספציפיות אינן רלוונטיות עוד, ונקווה שלא תהיינה רלוונטיות בכלל עוד. אך למען דעת את ההלכה, ותורה היא גם עתה, דע לך שקהילות אלג'יריה וכמעט כל קהילות צפ"א החמירו בתספורת מי"ז בתמוז כמנהג האשכנזים, ולגבי איסור בשר מר"ח אב רחמן (כנפסק ע"י רבינו האיי גאון בשם כל קהילות ישראל) על אף כל מה שמובא אפילו בב"י עצמו. 
לגבי איסוף מנהגים יש מקום לדבר, אך אצטרך לפגוש אותך ולראות מה הנך מוכן ויכול לעשות בנידון.
בברכה רבה,