י"ח אלול התשע"ה

שאלה: שמיעה והקשבה

שלום לכבוד הרב

כבר הרבה זמן מציק לי עניין התערבות הקב"ה בעולם שלנו. אלוהים הוא נסתר ודרכיו לא ידועות במבט שטחי.
אם הרב יוכל להסביר ולהבהיר ,איך יודעים מה הקב"ה רוצה לרמוז לי ולדבר אלי הרי יש כל כך הרבה פירושים והסברים שונים על אותו מקרה. איך מגיעים לרמה הרוחנית הגבוהה של חנה סנש הצנחנית שציינה את הסיבה הפנימית להתנדבותה לצבא הבריטי "הלכתי כי קרא קול" איך מגיעים לרמת הקשבה ושמיעה כזאת של "קול דממה דקה". מן הסתם הרב יציין את לימוד התורה כמרכזי אבל מה ללמוד בדיוק כדי להגיע לזה?

תודה מראש.

תשובה:

לכ' י' הי"ו
שלום לך,
אני מודה שדבריך מביכים אותי. איך מפי אדם מאמין יוצא משפט מסוג 'מציק לי עניין התערבות וגו' '?! אם לפחות היית אומר שיש לך שאלות, היה יותר קל לי לקבל, אך מציק?!
ובכן ובכל זאת, קול ה' נשמע בכל העולם ובכל רגע ורגע במלא המציאות כולה, אך באותה  מידה שאין אדם או אף בעל חיים (המבדיל) מסוגל לקלוט תדרים מסויימים, כך מי שנשמתו לא נטהרה דייה אינו שומע קולות אלו המהדהדים בכל החלל כולו. כל עם ישראל שמע את קול ה', ואף פרחה נשמתם מרוב געגועים להד קדוש זה. ואחריו נביאי ישראל זה אחרי זה, לא רק שמעו את קולו, אלא שעוד זכו להעביר את תוכנו לכל הרוצה לשמוע, אך דא עקא אלו מועטים היו תמיד!
והעלאה על נס של חנה סנש, תסלח לי, היא בזיון לאינטליגנציה המינימלית. עשרות מליונים, אם לא מאות, מסרו את נפשם בצורה עילאית לא פחות (אם לא יותר) לשמע קול ה' מסיני במהלך הדורות, ואפילו ללא כל מצנח להגנתם, ורק במשפחתי בדורות האחרונים אני יכול למנות עשרות שנקטו במעשי גבורה לאין ערוך יותר נשגבים ונועזים ממנה. לכן, איך אתה מעלה על נס כה גבוה, מעשה שגרתי בישראל? האם אתה מנסה לחפש בעולם החילוני את הקול שאתה מתקשה לשמוע היכן שהוא נשמע בכל רגע ורגע?! או שמא מין 'ג'יימס בונד' בדמות אשה קוסם לך יותר?!
אנציקלופדיה שלמה לא תספיק למנות את הדי הקולות שאתה נכסף לשמוע. אציין רק את אחד מהם, הפשוט מאד אך חשוב מאד: אם כל יהודי העולה ארצה לא היה שומע מעין קול, את 'קול השופר הגדול' הקורא לו מעומק ההיסטוריה לבא ולהתיישב בארצנו, האם היה הגיון כל שהוא בבואו להתיישב במדינה בה טפשות, אוויליות ואלימות חוגגים בכל פינה?! (כידוע לך, אני עולה ותיק, ויכול להעיד שכאן פגשתי פעמים רבות את שיא האוויליות שפגשתי אי פעם!). ובכל זאת, באהבה עצומה, לעמנו ולארץ קודשנו באנו, ושמחים אנו שבאנו, ואת כל המקיף הבלתי נסבל לעיתים, אנו לוקחים כאתגר וכמשימה שעלינו לתקן, וכל זה על מנת להביא לשמיעת קול ה' על ידי כל איש מישראל. כידוע לך, הגבורה הצבאית אינה חסרה לא לי ולא לסובבים אותי, ובע"ה לא תחסר לנו, אך קטנה היא לעומת הגבורה הרוחנית. 'איזהו גבור? הכובש את יצרו'!
ולסיכום: מי שאינו עיוור צבעים היסטוריים, מבין ומכיר בכל מהלך ההיסטוריה את התגלות ה' בעולם, בישראל, באדם ובכל היש. נכון שישנן אי אלו 'הפרעות' צורמות מאד לעיתים, אך המסנן אותן בחכמה ובדעת שומע מקול חשכים, את הקול הצלול והברור הקורא לו: 'איכה'?! היכן אתה, לא היכן הוא. כי הוא 'מלא כל הארץ כבודו'!
הפירוט במענה לשאלתך דורש כמה שנות לימוד בישיבה.
בברכה רבה