כ"ט אלול התשע"ה

שאלה: שימוש בתרופות ביום טוב

בס"ד

שלום לכבוד הרב,

האם מותר להמשיך לקחת כדורים של אנטיביוטיקה ביום טוב? האם מותר לקחת כדורים נגד כאבים?

ראיתי בבית יוסף תרי"ג שאין גזירת שחיקת סממנים ביום טוב, אך העלו באחרונים שיש בעיה של "אך אשר יאכל לכל נפש - אוכל השווה לכל נפש" - ולא רק לחולים.
אבל אם יש כדורים מוכנים לרפואה, ואין שום מלאכה הנלוות, האם בכלל שייכת גזירה זו כמו בשבת?

תודה רבה לרב ושנה טובה

יאיר

תשובה:

לכ' ר' י' הי"ו
שלום רב,
כדורי אנטיביוטיקה חייבים להמשיך (ולא הטיפול לא יוכל לצלוח) ושאר כדורים מותרים כדעת הב"י. וקושיית האחרונים, במחכ"ת, אינה קושיא עליו, כי השחיקה עצמה מותרת ביו"ט לצורך אוכל נפש, ולכן כדברי הב"י לא שייך לגזור דרבנן כאשר האיסור עצמו אינו דאורייתא.
בברכת שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לכל ב"ב.
בברכה רבה,