י"ג תשרי התשע"ו

שאלה: אתרוגים בשנה זו

לכמו"ר שליט"א,
אחדשה"ט.

השנה נמכרים רוב (אם לא כל) האתרוגים תחת פיקוח / השגחת "אוצר בית דין", הגם שלאורך שנת השמיטה רוב התוצרת החקלאית בארץ לא נמכרה בצורה זו.
בנוסף, האתרוגים נמכרים בקופסאות סגורות ובמחירים שונים, ובפועל לא ניתן להבטיח קשר בין הדר האתרוג למחירו.

יורנו הרב מה הנכון והראוי לעשות במצב זה.

בברכת חג שמח,

תשובה:

לכ' ד' הי"ו
שבוע טוב,
אני בעצמי הופתעתי מאד מעובדה זו שכל האתרוגים הנמכרים בשנה זו הם 'אוצר בית דין'. אבל לא באשר אינני יכול להבין את מי שסומך על אוצר בית דין, אלא משום שאין שום היתר למכור דברים השייכים לאוצר בית דין, ועוד במחירים המשתנים מפריט לפריט, ומעל הכל בגלל שמחירי אתרוגים אלה השייכים לאוצר בית דין שהיו אמורים להיות זולים מבכל שנה (כיון שאסור לגבות מעל ההוצאות), נמצאים יקרים, ובהרבה, מהאתרוגים הזהים להם בשנים עברו! זוהי פשוט שערורייה ועושק הצבור בחסות ההלכה. ועם כל זה לא דברתי על כך שנדרש כל אדם לקנות אתרוג שהוא לא ראה, שאינו יודע אם כשר אם לאו.
בקיצור, עפ"י הנתונים שבידי, לדעתי אין שום בסיס הלכתי ראוי לשמו בכל מה שנעשה בתחום זה, ואני רואה בתופעה זו דבר מה פגום ביותר, אך אין לי כל רצון להאריך ערב חג בביקורתי זו. אחרי החג יהיה מקום לדון באופן רציני ויסודי בדברים ולמנוע תופעות מקוממות מסויימות.
בברכת חג שמח,