כ"ו חשון התשע"ו

שאלה: חוט שקושר את היו"ד של התפילין של היד לבית

שלום לכבוד הרב

אני יודע שיש חובה שהיו"ד בתפילין של היד תהיה צמודה לבית, לכן קשרתי עם חוט רגיל של תפירה את היו"ד לבית ע"י השחלתו לתוך המעברתא.

האם יש כאן בעיה של מין בשאינו מינו?

תודה מראש!

תשובה:

שלום רב לך י' היקר הי"ו
סליחה על שלא השבתי מיד, נבצר הדבר ממני.
לגבי שאלתך: על אף שאין כל חובה לקשור את היו"ד לתפילין, אלא שזהו מנהג שקיים בחלק מקהילות ישראל, מכל מקום אין ספק שעדיף לקשור עם גיד לכתחילה אך לא ידוע פיסול אם קשרת אותו אפילו עם חוט. נדמה לי שרצוי כשיזדמן לך להחליף עם גיד שתעשה זאת, אך שוב אין שום פיסול כעת.

בברכה,