י' ניסן התשע"ז

שאלה: הלל בלילה

שלום
כנראה שלא התנסחתי מספיק ברור.
א. לדעתי הענייה יש לברך על ההלל בליל פסח בביהכ"נ כפסק מרן וכמנהג אבותינו.
ב. בשאלתי הראשונה שאלתי *לשיטת הרב* על ההלל בלילי פסחים וכבודו השיב שזה אכן לא מתאים לשיטתו הכללית (היות ואין הלל זה מופיע בתלמוד הבבלי, בגאונים ואצל חכמי אלג'יריה).
ג. בשאלתי השנייה התייחסתי לליל העצמאות שנלמד מליל פסח ולא לליל פסח עצמו. כל שביקשתי לעשות הוא להוכיח שעיקר ההלל הוא בבית על אכילת הקרבן ולכן, לולי דברי הרבנים, הייתי חושב שאין לומר הלל בליל העצמאות שאין בו מצוה, אלא רק ביום העצמאות.
בברכת העושה גדולות עד אין חקר,
עמנואל גדג'

תשובה:

לכ' ע' היקר הי"ו
לא הספקתי להשיבך דבר עד היום. ואני מסביר שוב: אכן נכון אם היה מדובר בהלכה רגילה שמתבררת כלא מבוססת דייה היה מקום לדון אם יש לנהוג אחרת. אבל לא לגבי ההלל בשום פנים ואופן! כפי שכתבתי ההלל הוא הודאה לה' וכל יהודי בריא רוצה להודות לה'. רק חסרי אמונה רמה וזכה יכולים לראות באמירת ההלל שהעם מחליט עליו ברכה לבטלה.
ולכן ההשלכה גם לגבי יום העצמאות. רק מי שכפוי טובה - אף אם הוא מומחה בסחיטת כספים מהמדינה - יסרב לומר הלל על ניסי ה' בהקמת מדינתנו (למרות כל מה שיש עוד לתקן בה ובנו). בבא היום, ואולי השנה הזו עצמה תוכל לראות את ביסוס אמירתו בלילה ביום העצמאות.
בברכת חג שמח,