י' ניסן התשע"ז

שאלה: קידוש וארבע כוסות על יין מבושל


שלום לכבוד הרב,

לאחרונה הייתי בשיעור של הרב ברדא שליט"א והרב הסביר שם שאי אפשר לצאת י"ח עם יין מבושל בקידוש וארבע כוסות שכן יין כשר צריך להיות כזה שראוי לניסוך על המזבח( והסביר שכך דעת הרמב"ם זצ"ל), אמנם נראה שדעת השו"ע שניתן לצאת י"ח ביין מבושל או בקונדיטון אך מסתבר טעמו של הרב.

מה דעת הרב בנושא, והאם ניתן לצאת י"ח ביין מבושל או בקונדיטון זה רק בדיעבד?

בכבוד רב, פסח כשר ושמח
 

תשובה:

לכ' א' היקר הי"ו,
הרב ברדא צודק מאה אחוז על אף הכתוב בשו"ע. ואף אם כל השנה רבים מאד מקילים עפ"י פסקו של מרן שם, פסק שהוא בניגוד לדעת כל הגאונים והרי"ף והרמב"ם ועוד, כל ירא ה' חייב להימנע מקולא זו לפחות בליל הסדר. רק יין שאינו מבושל נקרא יין לעניין קידוש.
נוסף לכך, עצה טובה: יין קונדיטון וכדו משכר יותר, אז אחרי ארבע כוסות הוא מקשה יותר.
בברכת חג שמח,