ח' תשרי התשע"ח

שאלה: תרנגול כפרות ללא שרואים שחיטתו

שלום הרב,
שאלה שעלתה לי - המשנה ברורה כותב לגבי מנהג תרנגול הכפרות שאדם צריך לראות את עצמו כאילו מה שעושין לעוף היה ראוי לבוא על עצמו, ועל ידי התשובה הקב"ה מסלק הגזירה מעליו.
המציאות היום היא שמעט מאוד אנשים רואים את תרנגול הכפרות שלהם אכן נשחט.
האם במצב זה לדעת הרב עדיין יש לקיים את המנהג, או שעדיף אולי בכסף?

תשובה:

לכ' א' היקר הי"ו
בהחלט שיש עדיין לקיימו. אלא שמי ששולח שליח לקיימן שיתכוון במהלך יום זה את הכוונה שאמר המש"ב הנ"ל.
בברכת חתימה טובה וגמר חתימה טובה,