י"ז כסלו התשע"ח

שאלה: הסכם קדם נישואין

פורסם שכבוד הרב הוא בין המתנגדים להסכמי קדם נישואין.

1) האם יש לרב התנגדות לנוסחים מסוימים או לכל הסכם קדם נישואין?

2) האם הרב סובר שיש בעיה בתוקף ההלכתי של ההסכם (הוא לא תקף, או שמא יוצר גט מעושה) או גם אם טכנית יש לו תוקף הרעיון הכללי הוא בעייתי? אם כך מה הבעיה?

תודה רבה על כל השיעורים והמאמרים שמפוזרים ברשת, אני מאד נהנה מהם

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
לפרט את כל הקשור לעניין זה ספרים שלמים לא יספיקו. לכן ברשותך, אסתפק בהבלטת כמה נקודות:
1. אין שום בעייה שבני זוג יתנו ביניהם תנאים לפני נישואיהם, ומסכת כתובות מלאי מדברים כאלה, אבל כל עוד אינם סותרים את עשרת התנאים שקבעו חכמי ישראל כידוע. אבל לפני תנאי חייבים לשוב לדין תורה, קרי הפרדת רכוש: נכסי מלוג, נכסי דלא ניידי ועוד ועוד. אנשים מתחתנים עפ"י כתובה שבלונית, שפעמים רבות מדי יש בה דברים שלא מתאימים לזוג זה או אחרי ואח"גכ בוכים! למה לא היו יכולים להיות נבונים ולהתנות הכל לפני נישואיהם?!
2. לא יתכן שהסכם קדם נישואים כל מטרתו תהיה ניטרול של בתי הדין, אף אם אנו יודעים שעוולות שערוריות ושאר דברים נוראים שהשתיקה טובה להם מאפיינים רבים מהם (לא פחות מבתי המשפט במדינה).
 3. כל נוסחי הסכם קדם נישואים הידועים לי נובעים מחוגים המתיימרים להיות אורטודוקסים או המעוניינים להישאר אורטודוקסים, אך הפנימיזם הפושה כיום בעולם השתלט עליהם במלא חרפתו, והדבר הורס פעמים רבות את מוסד המשפחה היהודית. לכן לא משם תבא הישועה. 

אני מדגיש שאני מסכים עם כל תלונותיהם על בתי דין רבים מאד ורבים מדי, אך לא כך צריך להביא מזור למצב הנורא שלא היה כדוגמתו בתולדותינו, בו זוגות שרויים כיום. בעיניי להשאיר זוג ללא גט שנים הינו פשע שאין לו מחילה עולמית, ואינני מקנא בדיין כשיתיצב בפני הקב"ה על דבר זה, חוץ ממקרים חריגים ביותר. אלא יש קודם כל לחזור לדין התלמוד ולסלק כל מיני חומרות מיותרות שהתפשטו בנסיבות מסויימות בגלות, ולשוב לבריאות יהודית כפי שהיא מסוגלת להשתקף כיום. יש גם להביא את הרבנות הראשית לתקן תקנות עפ"י ההלכה הצרופה ללא כל רפורמה ח"ו, וללא כל חיקוי נכרים, תקנות שיש בהן כדי לרפא את החברה מכל תחלואיה בהתאם למציאות העכשיות.
בברכה רבה,