כ"ז כסלו התשע"ח

שאלה: לרב שלום

יש אצלנו בעדה ההודית מנהג גם בבית וגם בבית הכנסת שכולם ביחד מברכים את הברכות של הדלקת החנוכייה במגינה משותפת כולם מברכים להדליק נר של חנוכה וברכה שעשה ניסים לאבתינו וביום הראשון שהחיינו האם מותר לקיים מנהג זה ? והאם קיים לו מקורות בהלכה ?

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
חנוכה שמח,
סליחה אם לא השבתי מיד. הסיבה היא גם עומס אך גם משום שהתלבטתי הרבה בשאלתך.
ועתה אומר כך: יש פנים לכאן ולכאן. ז"א ניתן למצא סבות לאסור אך גם סיבות להתיר ועמדה אחרונה זו משום ברוב עם הדרת מלך. אבל בסופו של דבר כבר שמדובר במנהג שלכם, אין לאסור להנח להם לישראל אם אינם נביאים בני נביאים הם.
בברכה רבה,