י"ג ניסן התשע"ח

שאלה: צום בכורות

בעניין צום בכורות
ילמדנו רבנו האם נכון להשלים את הצום או לפותחו לפני כניסת החג

תשובה:

לכ' ע' הי"ו
שלום וברכה,
נא התפלל מנחה סמוך לשקיעה מלפניה ובשקיעה תוכל לטעום קפה או פירות או דבר מה קל (בבין השמשות בלבד) כדי לא להיכנס לחג בצום.
חג שמח