י"ז ניסן התשע"ח

שאלה: שמיעת שירים בזמן חול המועד פסח

האם מותר לשמוע שירים בימי הספירה אשר חלים בחול המועד?
בתומ"ר

תשובה:

לכ' ש' הי"ו
מועדים לשמחה,
פשיטא שאין כל מקום לאסור שמחה בימים שאנו מחויבים לשמח בהם דין תורה. וחס ושלום למנוע שמחה בימים מקודשים כימי צאתנו מארץ מצרים.
לך אכול בשמחה מצתך ושתה בלב טוב יינך כי רצה הא' את מעשיך,