ד' אייר התשע"ח

שאלה: התנהגות ראויה כלפי מי שמחרים אותו

שלום למו"ר,

הופתעתי לראות היום מודעה על שיעור (לכבוד יום העצמאות) שמוסר רב אורח בישיבה מסויימת, אלא שראש הישיבה עולה להר הבית ואותו רב אורח מכנה את מי שמתיר עלייה להר הבית 'משובש' ואוסר אפילו ללמוד נושאים אחרים עם מי שעולה להר הבית.
שאלתי היא, האם ראש הישיבה שהעביר על מידותיו והזמינו למסור שיעור בישיבתו נהג נכון, וקיים מצוות לא תקום, או שמא נהג לפי המוסר הנוצרי שמורה להגיש את הלחי השנייה?
אם אפשר, אבקש שלא תתמקד התשובה במקרה זה בלבד אלא שתתן לי הקטן כללים לדעת כיצד לנהוג גם במקרים אחרים.
תודה רבה

תשובה:

שלום לך ש' הי"ו
​אם מה שאתה מספר מדוייק, זהו מעשה חמור ביותר. זוהי הלבנת פניו של אדם, וכל שכן של ת"ח העומד בראש ישיבה, ובפרט בעיני תלמידיו. אם אורח זה ידע שהרב עולה להר הבית ולמרות זאת כינה אותו 'משובש', דינו חמור ביותר, ואני אף מפחד להעלותו בכתב. ואם הוא לא ידע, אז היה עליכם לקום מיד וללחוש לאוזנו שהוא עושה טעות חמורה.
אבל אם מזיד היה, חובה לא רק ליטוש כולכם ביחד את השיעור שלו, אלא לדרוש ממנו לעזוב את המקום מיד. לגבי ראש הישיבה עצמו שנפגע, אני יכול רק לשער שהוא רצה למחול על כבודו ולבטא ענווה, אך לדעתי אסור היה לו לוותר על דבר כזה (כמפורש ברמב"ם). יכול להיות שהוא ציפה שאתם תגיבו במקומו.
ואם המקרה התרחש במזיד בדיוק ככה, אני מציע לך להפנות את דבריך ביחד עם דבריי לרבנים שפירסמו ברבים דברים ברוח זו, כדי שיתקנו זאת ויבינו עד כמה פירסומיהם מסוכנים ביותר ומביאים לאסונות רוחניים.
בשורות טובות,