כ"ג סיון התשע"ט

שאלה: מפלגת זהות

שלום כבוד הרב.

הרב ענה בעבר על השאלה שעלתה בנושא מפלגת זהות שיוכל להתייחס לגבי המפלגה והמצע שלה רק לאחר הבחירות.
עד כמה אכן השקפת המפלגה תואמת את דעת תורה?

תודה

תשובה:

לכ' ט' היקר הי"ו
לא עברתי על כל פרטי המצע, אבל אף אם הזמן הדרוש לעיון בו היה עומד לרשותי, הדבר לא היה משפיע עלי. רבנים אינם יכולים להתייחס למצע מפלגה פוליטית, ואף לא לדמויות המאיישות אותה, אלא רק למעשיה בשטח. בינתיים אינני רואה במפלגה זו כל סימן להתקשרות כל שהיא לתלמידי חכמים ולכבוד כל שהוא לתלמידי חכמים, וכל מה שקראתי וראיתי או שמעתי הם דברים הנשמעים כיוצאים מאיזה שהוא 'הר סיני' חדש שלא קבלתי אני שם שום תורה (אפילו לא כהר כגיגית), ולכן אינני יכול להימנות על תומכיה. ואף אם מוכרים לי לא מעט יהודים מצויינים, בעלי יראת שמיים אמיתית ושלמה הנמנים עליה, מאידך נמנים עליה גם בכירים שאין להם כל רצון לקבל סמכות רבנית כל שהיא, ולכן אין אני יכול להימנות על חסידיה (דרך אגב, כמו שמתחייב לכל רב בישראל, לא להיות כפוף ומשועבד לשום מפלגה).
השעה דורשת רק דבר אחד כיום: שיקומו יהודים בעלי יראת שמיים הרוצים לדאוג לרצון ה' לטובת כלל ישראל וכפי שרצון זה הועבר מדור לדור בצינורם של חכמי ישראל לדורותיהם, ולא יהודים השואפים לעצב מחדש את רצון ה'.
בברכה,