י"ג ניסן התש"פ

שאלה: סיום מסכת לתענית בכורות

בס"ד
שלום לכבוד מורינו ורבינו,

בני הבכור סיים מסכת ברכות לטובת תענית בכורות.
שאלתי לכבוד הרב,
האם הסיום ערב הפסח דורש מניין עבורו? וכיצד עלינו לקיים את הסיום אם זה ביחידות?
כמו כן, האם הוא יכול להציע לחבריו להשתתף עמו באפליקציית "זום" - אם יש לו חברים בכורים שלא סיימו מסכתות ותכננו לצאת ידי חובה על ידי סיום בבתי הכנסת.

תודה רבה לכבוד הרב על הנהגתו אותנו בימים אלו,
שיאריך האל ימיו בטוב ושנותיו בנעימים בבריאות איתנה!
 

תשובה:

שלום וברכה רבי י' היקר יצ"ו
כמובן אין כל צורך במנין בסיום מסכת והוא יכול לשתף חברים דרך 'זום' רק באשר המצב אינו מאפשר אחרת.
בברכת חג כשר ושמח לכל ב"ב,