ו' ניסן תשס"ה

שאלה: האם משתחוים ב:" הטוב שמך ולך נאה להודות"?

בתפילת 18, האם משתווים ב:" הטוב שמך ולך נאה להודות"?
ועוד שאלה: כאשר לובשים נעליים שאין להם שרוכים או סוליה כגון כבקבים.... מהו הסדר של הלבישה?

תשובה:

שלום וברכה,
אם שאלתך הראשונה היא האם משתחוים במילים ´הטוב שמך וגו´ ´, כי אז התשובה שלילית. משום שבארבעה מקומות בלבד משתחוים בשמונה-עשרה: בברכה הראשונה, בשניה, במודים ובברכת הטוב שמך, אבל בארבעתן משתחוים באמירת המלה ´ברוך´ (או מודים´) נשארים כורעים במלה ´אתה´ וזוקפים בשם ה´, כדי לקיים ה´ זוקף כפופים, כמפורש בשו"ע (או"ח סי´ קיג סע"ז מברכות יב:).
ולגבי שאלתך השניה, כל פניותינו אינן אלא לימין, משום שעדיפות יש לימין המבטא חסד, כמפורש בשבת (סא.). לכן כשאין שרוכים נועלים של ימין תחילה. (שאלה מתוך אתר כיפה)