י"ב תשרי תשס"ז

שאלה: דיני אבלות

כבוד הרב שלום,
אבי ז"ל נפטר בכ"א אלול תשס"ו
מספר שאלות בדיני אבלות:
1. ה- 30 יוצא בהושענא רבה - את הלימוד אנו עושים בליל בהושענא רבה, למתי נדחת העליה לקבר האם עולים באיסרו חג ללא הספד ואשכבה?
2. דני אבלות לשנה:
א. האם שמיעת מוזיקה ברדיו או מ CD
אסורה בכל אופן, גם כרקע לנהיגה וכד'
ב. האם ניתן להשתתף במסיבות גן/בית ספר של הילדים כאשר חלק מהמסיבה הוא מוזיקה ושירה וריקוד של הילדים.
ג. האם מותר לצאת בשנה, לטיול משפחתי כגון נופש בקיץ.
ד. האם קניית כל בגד חדש אסורה, או רק בגדים מיוחדים לשבתות וחגים.

כתיבה וחתימה טובה.

תשובה:

לכ' ג' היקר הי"ו
שלום וברכה,
קודם כל יהי רצון שהקב"ה ישלח לך ולכל משפחתך ובפרט לאמך נחמה אף על אבדה כזו שאין עליה נחמה, ולא תוסיפו לדאבה עוד.
גם סליחה על האיחור בתשובה מפאת יום הכיפורים והעומס העל-אנושי שהיה מוטל עליי בימים אלה.
לגבי השלושים, בבקשה אל תעשו יום לימוד בהושענא רבה. עם כל הכאב הנורא יש איסור מוחלט לעסוק בענייני אבלות בימי חג. ואל תאמר לי שמדובר בלימוד בלבד, כיון שעצם הידיעה שהדבר הוא לעילוי נשמת נפטר, ובפרט שזה עתה הסתלק מן העולם אינו יכול שלא לעורר צער בלב קרוביו, ולכן יש בדבר איסור מוחלט. ואל תאמר לי שיש מקומות רבים בארץ שנוהגים כך. אני יודע. אבל מדובר במנהג של עמי-ארצות או לעשות נחת רוח ליהודים שמבלי זה לא היו פוקדים בית-הכנסת. אין זה מתאים לאנשים כמותכם. דחו-נא יום הלימוד לאחר אסרו-חג, ואז למחרת תוכלו לעלות אל הקבר לומר תהילים ואשכבה. וכך יש לנהוג כל שנה. וכך הי מנהג אבותינו.
יש איסור שמחה כל השנה על אב, ולכן נהגו להימנע משמיעת מוזיקה בכלי שיר. אבל אם האדם בצער גדול או עובד בלחץ גדול וזקוק לעיתים למנוחת מה אפשר להקל קצת, כי זו כבר רפואת הנפש. וכל אחד ימדוד את עצמו. ואם בנהיגה הוא זקוק לכך כדי להישאר עירני גם במקרה זה ניתן להקל.
אין להשתתף במסיבה שיש בה כלי נגינה. ובגן אשתך תלך, אין צורך שגם אתה תהיה שם. וזה חינוך ערכי ומוסרי גם לילדיך.
לגבי טיולים עם המשפחה, אם אין בהם שמחה בלתי-מסוייגת ואם הם כדי לנוח מעבודה מאומצת אפשר להקל. אבל גם בכך על כל אחד לזכור את הצער ולהגביל את עצמו בשמחה זו.
כל בגד שיש שמחה ברכישתו (אומרים עליו שהחיינו) יש לאסור, אלא אם כן אין לאדם דבר מתאים להתלבש בו.
מן השמים תנוחמו, כוחות רבים לאמך בפרט, גמר חתימה טובה, ולמרות הכל שיהיה לכם חג שמח,