י"ב טבת תשס"ז

שאלה: שימוש כספי מעשר להוצאות שעור תורה

לכבוד הרב השלום והברכה,
אני משתתף בשעור תורה אותו מוסר תלמיד חכם המגיע מרחוק מהלך מעל שעה נסיעה.
התלמיד חכם לא מבקש דבר, אבל מארגן השיעור רוצה לשכנעו לקבל מהמשתתפים בשעור הוצאות הדלק לפחות. כרגע מס. המשתתפים מועט. אני עצמי מגיע ממרחק 50 דקות נסיעה למקום השעור. האם ניתן להשתמש בכספי מעשר כספים לענין הוצאות הדלק של מוסר השיעור?
תודה רבה
אבינועם

תשובה:

לכ' א' הי"ו
שלום וברכה,
אין ספק שזהו שימוש לא רק מותר אלא ראוי ביותר למעשר כספים.
בברכה רבה,