כ"ה שבט תשס"ז

שאלה: פדיון הבן

שלום
לשותפי נולד בן בכור
כשביקשתי לדעת מתי יעשו את הפדיון, נאמר לי כי היות וסבתו (מצד האם) של הרך הנולד הינה מבית לוי, אין הם צריכים לעשות פדיון.
האם זה נכון?

תשובה:

לכ' א' הי"ו
שלום וברכה,
מהר לך ואמור לחברך שהוא טועה טעות מרה. אם האמא כהנת או לויה הוא פטור מפדיון, אבל לא אם הסבתא כהנת או לויה. לכן בנו חייב בפדיון, וחשוב מאד שיקיים את המצוה בזמנה אם לא עבר, ואם לא לקיים אותה מייד.
תזכה למצוות על זהירותך,
ובברכה רבה,