כ"ח סיון תשס"ז

שאלה: הרב אינו עונה לשאלותי

לכבוד הרב.
בעוניי רציתי לשאול מדוע הרב אינו עונה לשאלות שהנני מפנה.
אם הדבר מקוצר הזמן של כבוד הרב, האם בעתיד אקבל תשובה?
ואם זה משום שהרב אינו מכיר אותי(וממילא אינו סומך עלי שאבין את התשובה כראוי -בשוגג או במזיד ר"ל) באיזה אופן אוכל לשאול את הרב?
בתומ"ר.

תשובה:

לכ' ר' הי"ו
שלום וברכה,
הנני מאד מתנצל בפניך על שתיקתי, אבל עליך לדעת שעול כבד מאד מאד רובץ עליי, ואין דרכי לבקש ממי שהוא לענות בשמי. בנוסף לכך הנני נדרש לענות על עשרות שאלות כל יום, אף אם אין התשובות מתפרסמות באתר. מ"מ בכוונתי להשיבך דבר ב"נ מיד שאתפנה.
בברכה רבה