י"ח תמוז תשס"ד

שאלה: היש לחשוש להחליט על נישואים מפאת שמות?

שלום כבוד הרב,
שמעתי שלא מומלץ להתחתן עם גבר בעל שם פרטי זהה לשם האבא. האם מדובר בהלכה, בהמלצה בלבד, במנהג או באמונה טפלה? האם מדובר בשם העברי בלבד או גם בשם לועזי? האם במידה ולאותו גבר יש שמות נוספים, אפשר לא להתייחס לשם המשותף עם האבא?

תשובה:

חיפה, ?יום רביעי י"ח תמוז תשס"ד

לכ' יהודית הי"ו

בעיה זו, האם אשה יכולה להתחתן עם איש ששמו כשם אביה, היא נקודה בה דנו רבים מרבותינו האחרונים לאור הדברים שכתב בנדון רבי יהודה החסיד בספרו 'ספר חסידים'. עמדות רבות ומגוונות נאמרו כסיכום הילכתי לנקודה זו.
העיקר הוא כדלהלן:
1. אין לחשוש לזה אלא במקום שנהגו לחשוש. בעיקר רק הקהילות האשכנזיות חששו לנקודה זו, לכן לבן (או לבת) קהילה ספרדית, אין מקום לחשש.
2. גם למי שנוהג לחשוש, אין שום מקום לחשוש אם איננו חושש מעצמו, אלא חושש משום שיש שאמרו לו לחשוש.
3. ברור גם שהחשש הוא רק לגבי השם העברי ולא השם הלועזי (למי שחושש).
4. אם בן או בת רוצים להתחתן ורק נקודה זו מפריעה, ח"ו למנוע את החתונה מפאת סיבה זו, ובפרט שהנודע ביהודה קבע שאיסור זה של רבי יהודה החסיד נאמר רק לזרעו בלבד. נוסף לכך, יש דרכים למנוע את החשש גם למי שדואג מנקודה זו, באופן שיהיה הכל כדין וכהלכה גם לדעת רבי יהודה החסיד עצמו.

בברכה נאמנה ובהצלחה,
הרב אליהו זייני