י"ג טבת תשס"ח

שאלה: הלכות אבלות

אדם שנפטר ואין לו מי שיתאבל עליו
מה נהוג לעשות.
בתודה מראש.

תשובה:

אם מדובר ביוצא מקהילות ספרדיות,פסק השו"ע (סי' שעו סע"ג) לגבי מקרה כזה עפ"י דברי רבותינו הגאונים שיש לכנס כל ז' ימי האבלות עשרה יהודים בביתו והלתפלל שם. אם אין אפשרות כזו, יש לכנס אותם לפחות פעם אחת במשך השבעה. ואם גם זה אינו אפשרי, יש להעמיד עשרה בבית הכנסת בו היה רגיל להתפלל ולומר שם אשכבה עליו.
ואם מדובר ביוצא קהילות אכשנזיות מנהג זה לא היה נהוג ויש להסתפק באשכבה בבית הכנסת.
נשמע בשורות טובות,