ט' ניסן התשס"ח

שאלה: לא תחנם

(לכבוד הרב זייני)

שמעתי שהרב מסרב להשכיר חדרים בבית כחלק ממכירת חמץ מפני שיש בעיה של "לא תחנם". שמעתי גם שהרב תומך בהיתר המכירה בשמיטה. נראה לי שיש סתירה בין עמדות אלו, אז איך מיישבים אותם?

תודה!

תשובה:

לכ' ש' הי"ו

על אף שהעובדה שאינך מוכן להשאיר טלפון וכתובת מראה באצבע ששאלתך איננה תמימה, הנני שמח להשיב לשאלתך שאיננה שאלה באשר היא מוכיחה על חוסר הבנה מוחלט בהלכה, וכ"ש בענייני כלל ישראל.

קודם כל, הקושיא אינה עליי, אלא על כל אלו שאיסור תורה של חמץ המחייב כרת הם מוכנים ל'עקוף' ע"י מכירה מפוקפקת ביותר, ואיסור שביעית שאליבא דרובו המוחץ של הפוסקים הוא רק דרבנן אינם מוכנים ל'עקוף' אותו ע"י היתר המכירה על מנת להתחשב בקשיי חקלאי עם ישראל! ואינני מדבר עוד על העובדה שהם פוסלים היתר המכירה משום לא תחנם והם עוברים על איסור זה במכירת בתים בשעת מכירת החמץ!!

עכשיו, לגבי היתר המכירה עצמו ומה שחשבת לסתירה עם היתר המכירה לגבי שמיטה, אם היית לומד קורטוב של תורה היית יודע שבעל 'ישועות מולכו' ושאר ענקי הדור ההוא הוכיחו שאין כאן כל איסור לא תחנם, אדרבא. לכן לפני שתשאל שאלות קנטרניות למוד תורה הרבה ויתנו לך שכר הרבה,

חג שמח וכשר ללימוד תורה כי לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם בתורה כידוע,