כ"א אייר תשס"ח

שאלה: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?

לכבוד הרב:

לפי הגמרא לכאורה נראה שמעשי ידי אלו המצרים, אבל שמעתי את הרב אומר שאלה בני ישראל.
לפי מה שכתוב בגמרא איך אפשר להסביר שאלה בני ישראל?

תודה.

תשובה:

לכ' ע' הי"ו
ראה נא בספרי 'עולמות בייחודם (ח"ד) ותמצא שם מאמר ארוך מאד המשיב על כל שאלותיך בנדון.
בברכה רבה,