הודעות הישיבה

מזל טוב

לבוגר הישיבה ר' אריה ארג'ואן להלדת הבן.
לבוגר הישיבה רזיאל הס-גרין להלדת הבת.
לבוגר הישיבה אלעזר לדרר להלדת הבת.
לבוגר הישיבה יהונתן חי להלדת הבת.
לבוגר הישיבה יאיר זילברשטין להלדת הבן.
לבוגר הישיבה אביחי תזזו להלדת הבן.
לבוגר הישיבה שלמה פלם להלדת הבן.
לבוגר הישיבה אריאל ויכטר להלדת הבן.
לבוגר הישיבה יוסף לוי להלדת התאומים.
לאברך שמואל זרדון להלדת הבן.
לתלמידנו עוז ארנון לנישואיו.
לאברך ישי אחדות להלדת הבן.
לאברך מרדכי מונדני להלדת הבת.

אקטואליה

מן הנכון לתת את הדעת על מה שאמרו רבותינו במסכת שבת על שעות בהן 'צרות באות' על ישראל, ונביא אולי קצת ברכה.

"התקשורת מדווחת שהרשל"ץ לשעבר, הרב יצחק יוסף יצ"ו, יצא פעם נוספת בהצהרה אומללה, לפיה מותר לשחרר מחבלים לשם פקוח נפש של החטופים. ברור לכל יודע דבר, שאין דבריו אלה אלא הד קולו קלוש של מור אביו זצ"ל, שהוטעה בזמנו על ידי כל מיני גורמים מרושעים, וחשב להציל חיים באמצעות ויתורים על שטחי ארץ ה'. האם יש צורך להדגיש שכל הסבל הנורא הפוקד עמנו כיום הוא פועל יוצא של..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב