הודעות הישיבה

» קריאה לבוגרי ישיבות ההסדר

» טופס פנייה לרכישת ספרים מספרי הישיבה
»אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר "חסד לאומים חטאת" מאת כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתה לאור של המהדורה השנייה של סידור תפילת החודש בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר אוצר הגאונים למס' עבודה זרה בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר מגן אבות לרשב"ץ בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א, מהדורה שנייה.

» תלמידי י"ב המעוניינים להגיע לשבוע ישיבה מוזמנים בשמחה לתאם זאת עם מאור בפלאפון 0542200248

מזל טוב

לרב נתנאל גורדצקי ורעיתו להולדת הבת, יהי רצון שתזכו לגדלה לחופה למצוות ולמעשים טובים.
לתלמידנו צבי ברגר ורעייתו לנישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לאברך ר' אלי בן-אשר ורעיתו להולדת הבת, יהי רצון שתזכו...

אקטואליה

מדינאי אינו נבחן על פי הצהרותיו אלא על פי מעשיו, לכן עלינו לחכות כדי שתתבהר התמונה.

"בעקבות החלפת השלטון של מעצמה התחלף השלטון בוושינגטון בערב שבת פרשת שמות, בשעה שאנו מזכירים 'ויקם מלך חדש על מצרים', ומתחדשות ההחלטות שהיינו רגילים להן כבר שמונה שנים. מצד אחד, יש כאן מקום לשמחה משום שזכינו להתפטר משונא ישראל מאד מתוחכם, כי אובמה ידע לתמוך בנו מבחינה צבאית, אך יחד עם זה לפגוע קשות מאד מבחינה מדינית. לצד חיזוק בנשק ובשיתוף מודיעני, הוא..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב