הודעות הישיבה

אנחנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של סידור "תפלת החודש החדש" מהדורת כיס מהדורה שלישית. ניתן לרכוש במזכירות הישיבה.

» מחזור מועדי ה' לשלש רגלים - עכשיו לרכישה.

»אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר "חסד לאומים חטאת" מאת כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.

» שבושים יש לתאם הגעה עם יוסף בטלפון
052-7399977

מזל טוב

לתלמיד הישיבה זכריה מדיפור לנישואיו עם שירה.
לתלמיד הישיבה אריאל מינקוב לנישואיו עם יהודית.
לתלמיד הישיבה צבי ברגר ורעייתו להולדת הבן,
לתלמיד הישיבה עומר כהן להולדת הבן.

 

אקטואליה

יש כעת הזדמנות פז לעמנו ללמד לקח לכל המערכות הרקובות שיעור בהגינות ובמוסר על ידי תמיכה מוסרית בראש הממשלה ולקרא לכל לתמוך בבחירות הבאות במפלגות הימין וכך לקיים דברי הנביא לטהר את הארץ.

"כאזרח פשוט אין ביכולתי לדעת מה מידת אמיתתם ודיוקם של הטענות שהועלו נגד ראש הממשלה, אבל אין צורך בכך כדי להגיע למסקנה שאנו חיים בדור בו רקבון נורא אחז במערכת המשפט והכל מלווה בתזמורת הביובית של העיתונות העויינת. קשה לבא בטענה אל היועץ המשפטי בטענה, שהרי הוא ציוני דתי, קרי, אדם שאין לו כל עמוד שידרה מול התנפלויות פראיות של חלקי הצבור החילוני העויין ללאומיות..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב