הודעות הישיבה

» אנו שמחים לבשר על יציאת המהדורה השנייה של מחזור מועדי ה' לשלש רגלים בעריכת כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א. לרכישה.
» טופס פנייה לרכישת ספרים מספרי הישיבה
»אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר "חסד לאומים חטאת" מאת כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתה לאור של המהדורה השנייה של סידור תפילת החודש בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר אוצר הגאונים למס' עבודה זרה בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר מגן אבות לרשב"ץ בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א, מהדורה שנייה.

» שבושים יש לתאם הגעה עם יוסף בטלפון
052-7399977

מזל טוב

לתלמיד הישיבה זכריה מדיפור לארוסיו.
לתלמידנו נעם דוד 
לתלמיד הישיבה אריאל מינקוב לארוסיו.
לתלמידנו נעם דוד נחמני ורעיתו להולדת הבן.
לבוגר הישיבה ר' אריה יואלי ורעיתו להולדת התאומים.

אקטואליה

לא היה מקום להתייחס לשאלה אבסורדית זו אילמלא שתועי דרך רבים חשבו למצא בסיס לרעיון זה אצל גדול בישראל. לכן טרחתי להשיב.

"יש לרבים בדורנו 'טרנד' חדש ומקורי, לחפש כל דבר שיוכל למוטט את המחיצה בין ישראל לעמים. השבוע זכינו לחידוש אחד ברוח חולה זו, הלקוח לכאורה ממקור נאמן, מדברי ה'שפת אמת' על פרשת 'לך לך'. וכך כתב שם: 'רמב"ן הקשה שנאמר לך לך בלי שנזכר מקודם חיבתו. ובזוה"ק נראה כי זה עצמו השבח ששמע זה המאמר לך לך שנאמר מהשי"ת לכל האנשים תמיד כמ"ש וי לאינון דשינתא..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב