הודעות הישיבה

» אנו שמחים לבשר על יציאת המהדורה השנייה של מחזור מועדי ה' לשלש רגלים בעריכת כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א. לרכישה.
» טופס פנייה לרכישת ספרים מספרי הישיבה
»אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר "חסד לאומים חטאת" מאת כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתה לאור של המהדורה השנייה של סידור תפילת החודש בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר אוצר הגאונים למס' עבודה זרה בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר מגן אבות לרשב"ץ בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א, מהדורה שנייה.

» שבושים יש לתאם הגעה עם יוסף בטלפון
052-7399977

מזל טוב

לבוגר הישיבה רותם קקון לארוסיו.
לתלמיד הישיבה בנימין זייני ורעיתו לנישואיהם.
לבוגר הישיבה דוד בן-חיים ורעיתו להולדת הבן.
לבוגר הישיבה יוסף שואף ורעיתו להולדת הבת.
לתלמיד הישיבה יואל...

אקטואליה

מדינאי אינו נבחן על פי הצהרותיו אלא על פי מעשיו, לכן עלינו לחכות כדי שתתבהר התמונה.

"בעקבות החלפת השלטון של מעצמה התחלף השלטון בוושינגטון בערב שבת פרשת שמות, בשעה שאנו מזכירים 'ויקם מלך חדש על מצרים', ומתחדשות ההחלטות שהיינו רגילים להן כבר שמונה שנים. מצד אחד, יש כאן מקום לשמחה משום שזכינו להתפטר משונא ישראל מאד מתוחכם, כי אובמה ידע לתמוך בנו מבחינה צבאית, אך יחד עם זה לפגוע קשות מאד מבחינה מדינית. לצד חיזוק בנשק ובשיתוף מודיעני, הוא..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב