הודעות הישיבה

» אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר אוצר הגאונים למס' עבודה זרה בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר מגן אבות לרשב"ץ בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א, מהדורה שנייה.

» תלמידי י"ב המעוניינים להגיע לשבוע ישיבה מוזמנים בשמחה לתאם זאת עם מאור בפלאפון 0542200248

מזל טוב

למנהל הישיבה ישי בוצחק ורעיתו להולדת הבת, יהי רצון שתזכו לגדלה לחופה למצוות ולמעשים טובים.
לבוגר הישיבה יואב בן חיים ורעייתו לנישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לתלמידנו צבי ברגר לארוסיו, יהי רצון שתזכה...

אקטואליה

מדינאי אינו נבחן על פי הצהרותיו אלא על פי מעשיו, לכן עלינו לחכות כדי שתתבהר התמונה.

"בעקבות החלפת השלטון של מעצמה התחלף השלטון בוושינגטון בערב שבת פרשת שמות, בשעה שאנו מזכירים 'ויקם מלך חדש על מצרים', ומתחדשות ההחלטות שהיינו רגילים להן כבר שמונה שנים. מצד אחד, יש כאן מקום לשמחה משום שזכינו להתפטר משונא ישראל מאד מתוחכם, כי אובמה ידע לתמוך בנו מבחינה צבאית, אך יחד עם זה לפגוע קשות מאד מבחינה מדינית. לצד חיזוק בנשק ובשיתוף מודיעני, הוא..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב

מאוצרות הישיבה

אוצר הגאונים למסכת עבודה זרה

דברי רבותינו הגאונים מלוקטים על סדר מסכת עבודה זרה
 

אודות הספר עוד ספרים


מגן אבות

פירוש על מסכת אבות של רבינו שמעון בר צמח דוראן - הרשב"ץ  בהוצאה מפוארת על פי כתבי יד עתיקים ודפוסים ראשונים עם חילופי גרסאות והערות

אודות הספר עוד ספרים


מאמרים תורניים

קריאה לתשובה שהיא קריאה לעצמאות מאת הרב א"ר זייני שליט"א

"תשובה וחירות תלויים זה בזה ובפרוס השנה החדשה הזדמנות ניתנת לנו לזכות לשניהם בין ברמה הפרטית וכל שכן ברמה הצבורית הלוקה כל כך בחסר במציאות המורכבת מאד של ימינו."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

התנהגותו הבלתי נסבלת של שר החינוך מאת הרב א"ר זייני שליט"א

"דברי שר החינוך הם פגיעה קשה בתורת ה' ובכל רבני ישראל, ולכן הם בלתי נסבלים. "

למאמר המלא   מאמרים נוספים