הודעות הישיבה

אנחנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של סידור "תפלת החודש החדש" מהדורת כיס מהדורה שלישית. ניתן לרכוש במזכירות הישיבה.

» מחזור מועדי ה' לשלש רגלים - עכשיו לרכישה.

»אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר "חסד לאומים חטאת" מאת כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.

» שבושים יש לתאם הגעה עם יוסף בטלפון
052-7399977

מזל טוב

לתלמיד הישיבה זכריה מדיפור לנישואיו עם שירה.
לתלמיד הישיבה אריאל מינקוב לנישואיו עם יהודית.
לתלמיד הישיבה צבי ברגר ורעייתו להולדת הבן,
לתלמיד הישיבה עומר כהן להולדת הבן.

 

אקטואליה

על איסור הקטניות בפסח

"בשנים האחרונות הולכים ומתרבים המאמרים הטוענים שהקטניות אסורים ליהודים הנוהגים מנהג אשכנזי. עמדה זו שהופצה בזדון על ידי דמויות המעוניינות לעיתים להעמיק קרע בין עדות או המעוניינות למחוק תרבויותיהן של קהילות מסויימות, היא סילוף מחפיר של האמת. רוב הקהילות הצפון-אפריקאיות לא אכלו קטניות יבשים (דרך אגב: ועוד הרבה חומרות נהגו בפסח ג"כ), ואכלו רק קטניות טריים..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב