מאגר תורני

שואל ומשיב שאלות אחרונות

דעת הגאונים במניין חוטי התכלת

א' אייר התשע"ח

ש מהי דעת הגאונים במניין חוטי התכלת? האם ידוע לנו? וכן לפי דעת הרב, כדעת איזו שיטה יש לעשות (רמב"ם, ראב"ד, רש"י - תוס')?

לתשובה

מעשה ידי טובעים- עוד שאלה

כ"ו ניסן התשע"ח

ש שלום כבוד הרב, עלתה בראשי עוד שאלה: איך נסביר את הגמרא במגילה (י:) שהיא מדברת על "בצאת לפני החלוץ" וגם על זה היא אומרת אין שמחה במפלת רשעים? הרי שם הובטח מראש על ידי נביא שינצחו ובאמת נצחו! אז מיהם אותם רשעים שאין שמחה במפלתם, אם ישראל ניצחו אז זה לא הם, על כרחינו אלו הגויים ומה נגיד פה?

לתשובה

ברכה על מצות לאחר פסח

כ"ג ניסן התשע"ח

ש איזה ברכה יש לברך על המצות לאחר פסח?

לתשובה

הגות מאמרים נוספים

יהדות ודמוקרטיה

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"עיקרון השוויון מעולם לא היה חלק מהותי מהדמוקרטיה. הניסיון הנואל להציג את העיקרון הזה כערך אוניברסלי, המהווה חלק מנשמת אפה של הדמוקרטיה, נועד לחתור תחת יהדותה של מדינת ישראל. "

למאמר המלא

פירוט החטא בוידוי (יומא פו.-פו:)

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"הוידוי, הוא חלק מתבקש בתהליך התשובה, בו האדם באופן טבעי מרגיש צורך לפרט את חטאיו, ואינו מסתפק בתשובה המתבצעת בכוונת הלב, ואף על פי שגם הרהור תשובה, הוא תשובה גמורה."

למאמר המלא

הלכה מאמרים נוספים

חיוב כתיבת תפילין ומזוזות כסדרן

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"בעקבות שאלות של מספר סופרי סת"ם נדרשתי לברר את גבולותיו של חיוב כתיבת תפילין ומזוזות כסדרן, ובמסגרת זו האם מותר לתקן תפילין ומזוזות, לאחר כתיבתם. "

למאמר המלא

נוסח תפילת 'נחם' בימינו

הרב א"ר זייני שליט"א

"נשאל הגר"ע יוסף שליט"א (יחווה דעת ח"א ס' מג) 'האם לא הגיעה השעה לשנות את הנוסח שבתפלת נחם הנאמרת בתשעה באב? ובמיוחד מה שאומרים על ירושלים: העיר החרבה והבזויה והאבלה והשוממה, שאינו תואם..."

למאמר המלא

אקטואליה מאמרים נוספים

האם ב'לך לך' פנה הקב"ה לכל האנושות?

ט"ו חשון התשע"ח

"יש לרבים בדורנו 'טרנד' חדש ומקורי, לחפש כל דבר שיוכל למוטט את המחיצה בין ישראל לעמים. השבוע זכינו לחידוש אחד ברוח חולה זו, הלקוח לכאורה ממקור נאמן, מדברי ה'שפת אמת' על פרשת 'לך לך'. וכך כתב שם: 'רמב"ן הקשה שנאמר לך לך בלי שנזכר מקודם חיבתו. ובזוה"ק נראה כי זה עצמו השבח ששמע זה המאמר לך לך שנאמר מהשי"ת לכל האנשים תמיד כמ"ש וי לאינון דשינתא..."

למאמר המלא  

בעקבות החלפת השלטון בארה"ב

כ"ה טבת התשע"ז

"בעקבות החלפת השלטון של מעצמה התחלף השלטון בוושינגטון בערב שבת פרשת שמות, בשעה שאנו מזכירים 'ויקם מלך חדש על מצרים', ומתחדשות ההחלטות שהיינו רגילים להן כבר שמונה שנים. מצד אחד, יש כאן מקום לשמחה משום שזכינו להתפטר משונא ישראל מאד מתוחכם, כי אובמה ידע לתמוך בנו מבחינה צבאית, אך יחד עם זה לפגוע קשות מאד מבחינה מדינית. לצד חיזוק בנשק ובשיתוף מודיעני, הוא..."

למאמר המלא