י"ח סיון התשע"ז

שאלה: פלטה בשבת

שלום רב,
ראיתי כאן באתר את התשובה של הרב לגבי הנחה על פלטה בשבת, זכור לי עוד מאז שלמדתי הלכות שבת ששמעתי מתלמידיו של הרב את שיטתו בכך אבל היא לא התבהרה לי דיה. האם יש מקום שניתן לקרוא בפירוט על כך? אולי חוברת או ספר שניתן לרכוש?
ודבר שני, אם אסור להניח כלום על הפלטה בשבת שיתחמם, האם המסקנה ההכרחית מכאן היא שאי אפשר לאכול שום דבר חם בשבת בבוקר (ובטח בסעודה שלישית) חוץ מחמין?

תשובה:

לכ' מ' הי"ו
שלום רב,
אכן נכון. הנני טוען שההיתר להניח בשבת ישירות על הפלאטה, אפילו דבר שהתבשל כל צורכו אף אם אינו מצטמק ויפה לו, הינו איסור ברור, ושום חציצה שאיננה ממעטת את החום עד כדי כך שלא יגיע המאכל ליד סולדת לא תועיל. ולומר שכיון שאין בפלאטה כל חשש לחיתוי לכן מותר, היא טעות הלכתית ברורה ביותר, והתעלמות מסוגיות רבות.
 אכן יש לי חומר כתוב רב בנידון, אך מרוב עומס עדיין לא הודפס (אני מקווה בקרוב). אעיר רק הערה כאן כדי לא להשיבך ריקם: לעטוף אוכל בסתם כלים המוסיפים מעט חום בלבד, יהיה אסור מטעם מטמין, ולהניח על פלאטה שלא רק רותחת, אלא עוד מבשלת יהיה מותר?! יציבא בארעא וגיורא בשמי שמייא?! מגוחך ביותר.
עקוב נא אחרי המתפסם, כך תדע כשאפרסם בע"ה.
בברכה רבה,