אקטואליה

זכינו להבהרת המשמעות הנכונה של סוכות הודות להחלטת אונסקו

"כל שנה לקראת חג הסוכות מתחדש ה'פסטיבל' של הצגת סוכות כחג של עבודת ישראל למען האומות, עבודה שלדעת חסרי הבנה אמיתית בתורה, מגולם בהקרבת שבעים הפרים, במקום להגיד מה שהיה תמיד שגור בפי רבותינו, והוא, ששבעים פרים אלה באים להציל את ישראל מנזקי העמים ('שלא יִצַדה העולם'). עדות לפרשנותם של חז"ל לאמת הזו, אנו זוכים כמעט כל שנה - לפחות מי שטורח לקרא את מפת..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב

מאוצרות הישיבה

אוצר הגאונים למסכת עבודה זרה

דברי רבותינו הגאונים מלוקטים על סדר מסכת עבודה זרה
 

אודות הספר עוד ספרים


מגן אבות

פירוש על מסכת אבות של רבינו שמעון בר צמח דוראן - הרשב"ץ  בהוצאה מפוארת על פי כתבי יד עתיקים ודפוסים ראשונים עם חילופי גרסאות והערות

אודות הספר עוד ספרים


מאמרים תורניים

קריאה לתשובה שהיא קריאה לעצמאות מאת הרב א"ר זייני שליט"א

"תשובה וחירות תלויים זה בזה ובפרוס השנה החדשה הזדמנות ניתנת לנו לזכות לשניהם בין ברמה הפרטית וכל שכן ברמה הצבורית הלוקה כל כך בחסר במציאות המורכבת מאד של ימינו."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

התנהגותו הבלתי נסבלת של שר החינוך מאת הרב א"ר זייני שליט"א

"דברי שר החינוך הם פגיעה קשה בתורת ה' ובכל רבני ישראל, ולכן הם בלתי נסבלים. "

למאמר המלא   מאמרים נוספים

הודעות הישיבה

» אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר אוצר הגאונים למס' עבודה זרה בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א.
» אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הספר מגן אבות לרשב"ץ בעריכתו של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א, מהדורה שנייה.

» תלמידי י"ב המעוניינים להגיע לשבוע ישיבה מוזמנים בשמחה לתאם זאת עם מאור בפלאפון 0542200248

מזל טוב

לתלמידנו אריאל אביטל לרגל נישואיו, יהי רצון שתזכו להקים בית נאמן בישראל.
לראש הישיבה והרבנית לנישואי הנכד.
לבוגר הישיבה פרץ טובול ורעיתו להולדת הבן, יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה, מצוות, חופה ומעשים טובים.
לבוגר הישיבה...