שעורים פתוחים לציבור

דף יומי:
א′-ה′ בשעה 21:00. לאחר השיעור מתקיים מניין ערבית(21:35)
בימי הקיץ, בשבת שעה לפני שעת הדלקת נרות.
בחורף, במוצא"ש בשעה 21:00.

בתקופות בין הזמנים יתכנו שינויים בלו"ז השיעורים, יש לודא קיום השיעור בתקופות אלו אצל הרבנים או במזכירות הישיבה.

שיעורי בקיאות במסגרת הישיבה:
ראשון -חמישי:
20:15 נדרשת הכנה לפני השיעור.

הלכה:
א′-ה′
מסיום התפילה ועד ל8:15.

שיעורים נוספים:
יום ראשון:
21:30 - 20:15: תלמוד למתחילים, דב יציב הי"ו, בהיכל בנימין.
22:15 - 21:15: עיון בשו"ת, הרב יאיר הרשקוביץ הי"ו, בהיכל בנימין.

יום שני:
20:30-21:30: סוגיות בתלמוד, הרב חננאל זייני יצ"ו. באולם "אהל משה".

יום שלישי:
20:00-21:00: סוד העברי (שיעור בצרפתית) ד"ר חנוך בן-חיים הי"ו. בביה"כ "היכל בנימין"

יום רביעי:
20:00-21:30: שיעור תלמוד (בצרפתית), הרב אבנר חזות יצ"ו. באולם "אהל משה".

יום חמישי:
21:30 - 20:15: הגות, דב יציב הי"ו, בהיכל בנימין(דרוש תאום לפני השתתפות).
22:15 - 21:15: שיעור באגדה (ספר עין אי"ה), הרב חננאל עמי ישראל זייני יצ"ו. באולם "אוהל משה".השיעור מתקיים ב"זמן חורף" וב"זמן וקיץ" (לא בתקופות בין הזמנים ולא בזמן אלול).

יום ששי:
9:30-11:00: שיעור בתלמוד, כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א. בבית המדרש. (הכניסה בתאום עם הרב מראש).

ליל שבת לאחר קבלת שבת: דרשה של רבני הישיבה בבתי הכנסת.

יום השבת:
10:15: קידוש ולאחריו דרשה של כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א בבית המדרש.
במקביל לדרשה, שיעורים לילדים בכיתות הלימוד וב"היכל בנימין" ע"י חברים מהקהילה.

בשבתות ספירת העומר, לימוד משלי ופרקי אבות 35 דקות לפני מנחה בבית המדרש.

בין מנחה של שבת לערבית מוצ"ש, שיעור עם ראש הישיבה ב"בית חנניה" בענייני פרשת השבוע.
במקבילת לשיעור הרב מתקיים שיעור לילדים עם ר′ דורון אביטל הי"ו ב"היכל בנימין" וקבוצות לימוד בתלמוד בבית הכנסת היכל בנימין.

ארועים מיוחדים ושיעורים נוספים מפורסמים מעת לעת בדף הבית של הישיבה ובמייל הקהילתי.