הודעות הישיבה

מזל טוב

לאברך היקר יהונתן סגל להלדת הבן
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה מנשה מונדני לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אופק קרפ לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה שנאור סלאם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ידידיה עגמי לרגל חתונתו
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א לחתונת הנכד אחיה אביטל.

אקטואליה

תחילת שנה כושלת ביותר בערוץ 7

"מה מצא ערוץ 7 לנכון לפרסם במוצאי הימים המקודשים? ובכן, מאמר פרי עטה של אישיות פסידו-תורנית, גרוע מכל רפורמי, כופר בנצחיות התורה ובערכיה, פוגעת זה כבר שנים רבות בכלל ישראל, שהשוותה אותנו בעבר לאנשי חמס ועוד ועוד, המתמחה בהכשר של כל דבר הפסול מבחינת תורת ה'!  היכן יראת ה'? ואל יאמרו לנו שרצו דוקא לפרסם בצבור את הבעייתיות! לא נכון!! לפרסם תועבות כאלה תחת..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב