הודעות הישיבה

מזל טוב

לאברך היקר יהונתן סגל להלדת הבן
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה מנשה מונדני לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אופק קרפ לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה שנאור סלאם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ידידיה עגמי לרגל חתונתו
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א לחתונת הנכד אחיה אביטל.

אקטואליה

הקמת הממשלה שבנט וסער עיצבו הינה מיסוד של הרס כל יסודות הציונות הלאומית, התורה והמוסר. מבחינה משפטית, אם ממשלה כזו תקום, היא תיחשב ממשלה, אך מבחינה תורנית ומוסרית, אני ורבים מאד בצבור, לא נוכל לראות בה ממשלה כשירה מוסרית, אלא ממשלה גנובה באופן המחפיר ביותר בתולדות האנושות המתורבתת.

"הבהרה: קורא יקר, מאמר זה פורסם הערב באתר סרוגים, אך משום מה הושמט ממנו קטע חיוני ועקרוני מאד (אולי האורך?). לכן אני מפרסם כאן את המהדורה השלמה.   בפעם הרביעית תוצאות הבחירות אינן מצליחות להכריע בין המחנות המחלקים את אזרחי ישראל, על אף שהחלוקה האמיתית ברורה: רוב הצבור נוטה ימינה. ואין להטיל כל ספק בעובדה זו המושרשת עמוק בעמנו, שהרי שמעתי אישית לפני שנים..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב