הודעות הישיבה

מזל טוב

לאברך היקר יהונתן סגל להלדת הבן
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה מנשה מונדני לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אופק קרפ לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה שנאור סלאם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ידידיה עגמי לרגל חתונתו
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א לחתונת הנכד אחיה אביטל.

אקטואליה

אמונה דורשת מאתנו לעקוב אחרי התערבותו התמידית של הקב"ה בכל המתרחש עם עמנו. ההחלטת של פושעי האג אינה מקרית, ולכן יש להבין אותה.

"מפאת עומס אין בכוונתי לפרוש כל היריעה הנדרשת כדי להתייחס להחלטה זו של רשעי העמים שבהאג, זה יעשה בע"ה מאוחר יותר. אבל דבר אחד חייב להיאמר לכל ירא ה', והוא החלטה פושעת זו אינה מקרית, ואין לנו סימן גדול מזה: היא באה בדיוק מחרת היום בו יצאה ההחלטה הנפשעת לא פחות מהבג"ץ בנוגע להכרה ב'גיורים' שאין בהם כל ערך. התגובה האלהית הייתה מיידית: מערכת המשפט..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב