הודעות הישיבה

מזל טוב

לתלמיד הישיבה ידידיה עגמי לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה מיכאל ועקנין לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה נתן מרציאנו לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אברהם ג'ורנו לרגל חתונתו
לתמיד הישיבה בנימין נקש לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ינון ביתן לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אביחי תזזו לרגל חתונתו
לבוגר הישיבה דרור פרייריך לרגל חתונתו
לבוגר הישיבה דן בוזגלו לרגל חתונתו
 
לרב יהוידע זייני להולדת הבן
לבוגר הישיבה אריאל מינקוב להולדת הבת
לבוגר הישיבה ד"ר עמיחי ברקוביץ' להולדת הבת
לאברך דוד מלניק להולדת הבן
לאברך נתנאל פאר להולדת הבן

אקטואליה

ההתמודדות עם השאלות ההלכתיות או התורניות השונות המתעוררות בימינו טעונה תשובה. נא להפנות אותן לאתר הישיבה.

"לכ' חברי קהילתנו ותלמידינו היקרים הי"ו שלום עליכם, ימים אלו מעוררים שאלות רבות, לעיתים הנוגעות לנו, לעיתים הנוגעות לשכנינו או לכל מי שזקוק לסיוע או לעזרה.  במצב זה, כל אתרי האינטרנט ורשתות חברתיות ועוד השתלטו על הצבור כולו, ומגישות מכל הבא ליד ויותר מדיי פעמים תשובות חסרות כל בסיס הלכתי ותורני, ופעמים רבות נובעות מאנשים שאינם בכלל סמכויות ראויות..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב