הודעות הישיבה

מזל טוב

לאברך היקר יהונתן סגל להלדת הבן
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה מנשה מונדני לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אופק קרפ לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה שנאור סלאם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ידידיה עגמי לרגל חתונתו
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א לחתונת הנכד אחיה אביטל.

אקטואליה

שנאה קיצונית ועיוורות בלתי מסוייגת אחזה בשורות כל המנהיגים הפוליטיים, וזהו אסון ערכי ומוסרי.

"האם בחרנו בשנאה ח"ו? ממשלת ישראל מתקשה לקום. אבל, מדוע? משום שקרה דבר שבפעם הראשונה בשנים האחרונות קרה במימדים מפלצתיים כאלה, והיא התגלות של שנאה קיצונית כרונית בין מנהיגי האומה. הייני כבר מורגלים לשנאה של בן גוריון לבגין, לשנאה בין ימין ושמאל, לשנאה בין נאמנים לתורה לבוחלים בקודש, אבל תופעות אלו נתנו ביטוי לשנאה רעיונית, אידיאולוגית, לא פרסונלית (אין זה..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב