הודעות הישיבה

מזל טוב

לתלמיד הישיבה מיכאל ועקנין לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה נתן מרציאנו לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אברהם ג'ורנו לרגל חתונתו
לתמיד הישיבה בנימין נקש לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ינון ביתן לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אביחי תזזו לרגל חתונתו
לבוגר הישיבה דרור פרייריך לרגל חתונתו
לבוגר הישיבה דן בוזגלו לרגל חתונתו
 
לרב יהוידע זייני להולדת הבן
לבוגר הישיבה אריאל מינקוב להולדת הבת
לבוגר הישיבה ד"ר עמיחי ברקוביץ' להולדת הבת
לאברך דוד מלניק להולדת הבן
לאברך נתנאל פאר להולדת הבן

אקטואליה

כששמעתי כבר אתמול בלילה את ההתנפלות על הרב פרץ, ועוד חמור מכך את 'נזיפת' ראש הממשלה לרב, נזכרתי בכל תועבות מלכי ישראל בבית ראשון שהיו 'נוזפים' בנביאי ישראל על שהעיזו לתבוע מהם עמידה בדבר ה', והחלטתי שדי לאיומים אלה. יש לשים קץ לבריונות של כל אותם החולים והעומדים מאחוריהם, וכתבתי מאמר לשם פירסום בשעות קטנות של הלילה. ציפיתי שיתפרסם, אך כיון שפירסומו (אם בכלל יהיה) מתעכב, ובינתיים מר בנט מתוך בורות ועם הארצות בלתי נסבלת הצטרף למקהלה המזייפת הזו (עד לפני כמה ימים קויתי שלמד לקח מכשלונו בבחירות, אך כנראה לא) ורושם לעצמו עוד התנפלות נוספת על רב (לאחר התנפלותו על הרב אבינר) החלטתי שאיני יכול למתין עוד, אלא מפרסם את המאמר מייד.

"מוצאי שבת פרשת בלק התשע"ט מכתב פתוח לראש הממשלה   כבוד ראש הממשלה הי"ו הלילה נפל דבר בישראל. נזפת באוזני כל ישראל ברב פרץ יצ"ו שר החינוך. ועל מה? על שביטא לא רק את סלידת התורה מכל אותן הסטיות שאוייביך ואוייבי אומתנו ומדינתנו מנסים לבססן באומה בניגוד לאמונתה ולדרכה האלהית בת אלפי שנים, ונזפת בו גם באשר הציע לאותם החולים 'פתרון', או ליתר דיוק,..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב