הודעות הישיבה

מזל טוב

לאברך היקר יהונתן סגל להלדת הבן
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה מנשה מונדני לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אופק קרפ לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה שנאור סלאם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ידידיה עגמי לרגל חתונתו
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א לחתונת הנכד אחיה אביטל.

אקטואליה

כל מה שפורסם באמצעי התקשורת בנידון זה אינו אלא הוצאת דיבה

"חיפה, ראש חודש טבת אשת"ף הבהרה לתושבי עירנו חיפה הי"ו אתמול בכנסת ובערוצים שונים פורסם על ידי אי אלו חברי כנסת ביחד עם גופים ככל הנראה אינטרסנטים שלא ניתן לסמוך על שום כשרות בחיפה והאיזור מפאת התנהגויות בעייתיות ואולי אף מעבר לכך של משגיחים מסויימים. הדברים הדהדו באוזניהם של רבים שהכשרות יקרה לליבם, והם פונים אלינו כרבנים לדעת על מה המהומה והאם אכן..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב