הודעות הישיבה

מזל טוב

לאברך היקר יהונתן סגל להלדת הבן
לתלמיד הישיבה שלמה פלם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה מנשה מונדני לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה אופק קרפ לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה שנאור סלאם לרגל חתונתו
לתלמיד הישיבה ידידיה עגמי לרגל חתונתו
לראש הישיבה כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א לחתונת הנכד אחיה אביטל.

אקטואליה

שתי מפלגות ראויות כיום להיכנס לספר של גינס: ימינה בראש ותקווה חדשה.

"על השפלות האנושית שהופגנה בבחירות האחרונות ובדיונים שלאחריה, נדמה לי שאין תקדים. כבר ציינתי במאמרי הקודם שהבחירות היוו כולן הפגנת שנאה קיצונית פרסונלית והפגנת אגו מנופח באופן חולני כרוני. אבל חשבתי לרגע שבזה תסתיים השפלות המוסרית ושהגיעה לשיאה. לדאבוננו, לא! מתברר שהיה עוד מקום לירידה מוסרית מזויעה: שתי מפלגות אלה שהתחייבו להימנות על ממשלת ימין בגדו..."

למאמר המלא   מאמרים נוספים

שואל ומשיב