מאגר תורני

שואל ומשיב שאלות אחרונות

ישיבת הארץ מול כיבוד הורים

כ"א תמוז התשע"ט

ש בס"ד לכבוד מרן ראש הישיבה שלום וברכה, ראיתי מי שהביא שדעת הרשב"ץ היא שמצוות כיבוד אב ואם דוחה מצוות ישיבת ארץ ישראל. ראייתו היא מן התשובה המובאת בשו"ת התשב"ץ ח"ג סי' רפח. "ואין מותר לצאת מארץ ישראל לח"ל אלא ללמוד תורה אם אינו מוציא /מוצא/ בא"י מי שילמדנו או מפני כבוד אב ואם". האם אכן כך פני הדברים? בנאמנות,

לתשובה

חתימת ברכת "המינים"

ט' תמוז התשע"ט

ש שלום לכבוד הרה"ג אליהו זיני שליט"א, ראיתי שבסידור תפילת החודש שהרב הוציא (המהדורה החדשה) הרב מסיים את ברכת המינים בתפילת שמונה עשרה במילה "זדים" ואילו המילה "מינים" נימצאת בסוגריים קטנות לאחר סיום הברכה. ברצוני לדעת מה הוא הנוסח הנכון למנהג אבותי (יוצאי גלות מרוקו)? *(בכל סידורי מנהג יוצאי מרוקו שלעניות דעתי ראיתי, המנהג הוא כדברי החיד"א זי"ע בספרו "בקשר גודל" לסיים את הברכה ב- "בשובר אויבים ומכניע מינים" וכך התפללתי עד היום.) תודה רבה

לתשובה

הרב אבינר, בחירת נשים, מינוי נשים והתקשורת

ו' תמוז התשע"ט

ש לכבוד מו"ר הרב שליט"א שלום וברכה בימים האחרונים מתחוללת סערה ברשתות החברתיות ובאינטרנט הכוללת התנפלויות בלתי מרוסנות על כב' הרב אבינר שליט"א. מצאתי אף באתרים בצרפתית התפלויות מהסוג הזה (כמובן באתרים של "אורטודוקסים מודרניים") שאינם מהססים לגייס את פסיקתו של הרב הראשי לישראל לשעבר הרב עוזיאל, את הרב צבי יהודה (כאשר דואגים לצטט את הערותיו של הרב אבינר בהן הרב מצטט מכתבים שהרב צבי יהודה בזמנו כתב לגולדה מאיר) ואף את אביו הראי"ה קוק זצ"ל. אשמח לשמוע...

לתשובה

הגות מאמרים נוספים

חומש הראיה לפרשת ויחי

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"אדם בסביבת צדיקים מושפע לטובה ולהיפך בסביבת רשעים. הבטה בעין רעה - תוצאה של חולשה נפשית של האדם המושפע. המכוון כוחות נשמתו לקשר עם הקב"ה - לא יושפע מנפש אחרת.  "

למאמר המלא

דיוקי עובדות

הרב א"ר זייני שליט"א

"העיתון 'שבת בשבתו' פירסם כמה דברים עלי היום. לא בקלות ולא בלב קל הסכמתי לפרסם את הדברים, ומכל מיני סיבות. כיון שהדברים עברו אי אלו שינויים מצד המערכת, ראיתי לנכון לפרסם את המקור שנשלח להם."

למאמר המלא

הלכה מאמרים נוספים

על 'איסרו חג' שיש בו משום חג

הרב א"ר זייני שליט"א

"איסרו חג של פסח הפך במדינתנו לחג לאומי הנושא שם שהיה נפוץ אצל יהודי צפון אפריקה. מן הראוי להבהיר מה תוכנו של יום זה, ומדוע הפך ליום שמחה כזה (למרות הפוליטיקאים!). מאמר זה פורסם בערוץ 7 אך אחרי מספר..."

למאמר המלא

חיוב כתיבת תפילין ומזוזות כסדרן

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"בעקבות שאלות של מספר סופרי סת"ם נדרשתי לברר את גבולותיו של חיוב כתיבת תפילין ומזוזות כסדרן, ובמסגרת זו האם מותר לתקן תפילין ומזוזות, לאחר כתיבתם. "

למאמר המלא

אקטואליה מאמרים נוספים

נסי נסים מאת ה'

י"א טבת התש"פ

"רצו האירנים לנקום בארה"ב והנה שהם מפילים מטוס מידידיהם הרוסים ומסתבכים גם עם קנדה שאבדה עשרות מאזרחיה! אין בנו ח"ו כל שמחה על האסון, אבל חייבים אנו להבחין שמעשה זה שרק מסבך את איראן בכל מיני חזיתות מראה באצבע איך הקב"ה משגיח על עולמו."

למאמר המלא  

פלאי פלאים של ההשגחה האלהית!

כ"ה כסלו התש"פ

"חנוכה שמח לכל חברינו וידידינו הי"ו נוכחנו בשבוע שעבר במחזה מזעזע של מערכת משפטית הרקובה עד היסוד המרשה לעצמה לקבוע לא רק את החוק עצמו שלא היא חוקקה ולא היא רשאית לחקוק, מתערבת בהחלטות ממשלתיות מרחיקות לכת. הרקבון כה עמוק שאף מנהיגי האומה אינם מסוגלים להתמודד אתו. אבל ב"ה, הקב"ה יודע להגיב: בית המשפט בהאג, הרקוב כנראה עוד יותר מאצלנו, נותן למערכת..."

למאמר המלא