מאגר תורני

שואל ומשיב שאלות אחרונות

ביאור דברים בדעת הרב אליהו בן אמוזג, ומנהגים בפדיון הבן בצפ"א

י"ח תשרי התשפ"א

ש לכבוד מורינו ורבינו, שנה טובה ובריאות מעולה, לו ולכל בני המשפחה. א. ... ב. בעניין פדיון הבן, האם מנהגנו בצפון אפריקה לברך את ברכת אשר קדש בכור במעי אמו עם שם ומלכות, ומי זה שמברך את הקידוש הבשמים וברכה זו, אבי הבן, הכהן או כל מכובד אחר? וכן האם מתעטפים בטלית בשעת הפדיון? מחילה מכבודו שבוודאי עסוק עד מעל הראש בענייני השעה והרבנות. ובתודה רבה.

לתשובה

שינת נשים בסוכה

י"ז תשרי התשפ"א

ש מועדים לשמחה כבוד הרב, ראיתי מספר פוסקים שכותבים שיש ענין שאשתו של אדם תישן איתו בסוכה לכתחילה ואם אין אפשרות כזו אז גם הבעל יכול להיות שיהיה פטור מדין 'מצטער פטור מן הסוכה' אשמח לדעת מה דעת כבוד רב בנושא

לתשובה

הרחבה לתגובת הרב במוסף שבת

ג' אלול התש"פ

ש שלום הרב בתגובתך במוסף שבת כ''ה תמוז תש''פ, הערת מספר הערות, שסיקרנו אותי מאוד. הייתי שמח לדעת האם יש מקום שהרב הרחיב בהן, שאוכל לקרוא עוד. אם לא, אודה לרב אם יוכל להרחיב את הנקודות שהעלה בתגובה. ראשית, את מי או ממתי הרב מסמן תורת ספרד-תורת אשכנז. האם את ריה''ל אפשר להכניס לתורת ספרד? ברור שהחילוק היום של כ900 שנה של התפתחות נפרדת (לכל הפחות גאוגרפית) לא דומה לחילוק של מאה-מאתיים שנה של פיצול שבזמנו של ריה''ל. ומכאן, שנדמה לי, שקשה לדבר על הראשונים כשייכים לצד...

לתשובה

הגות מאמרים נוספים

דרשה ביום כיפור שנת תשפא בישיבה וקהילת אור וישועה חיפה

הרב א"ר זייני שליט"א

"זמן רב חיכיתי. בפרט בשבועות האחרונים, בהם הופצצנו מכל עבר באזהרות, בדאגות ובהגבלות, מצד רופאים, רבנים, מנהיגים פוליטיים ואחרים מכל הסוגים. "

למאמר המלא

חומש הראיה לפרשת נצבים וילך

הרב אבנר ירמיהו חזות יצ"ו

"מצות התשובה לא נפלאת היא ולא רחוקה. איך נוכל לקבל על עצמנו משהו לעתיד? התשובה קלה ואפשרית בזכות אהבת ד' אותנו. "

למאמר המלא

הלכה מאמרים נוספים

מניין מרפסות וחצירות בצל הקורונה

הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה

"בעקבות המצב, האם אפשר לקיים מנייני חצירות ומרפסות? האם אפשר להצטרף למניין דרך תוכנות שידור?  "

למאמר המלא

תשובה לשואל בימים אלו

הרב א"ר זייני שליט"א

"מה מוטל עלינו בימים אלה? ואיך להמיר את הימים האלה למקור של ברכה?"

למאמר המלא

אקטואליה מאמרים נוספים

חילוניותו של ערוץ 7

כ"ג תשרי התשפ"א

"מה מצא ערוץ 7 לנכון לפרסם במוצאי הימים המקודשים? ובכן, מאמר פרי עטה של אישיות פסידו-תורנית, גרוע מכל רפורמי, כופר בנצחיות התורה ובערכיה, פוגעת זה כבר שנים רבות בכלל ישראל, שהשוותה אותנו בעבר לאנשי חמס ועוד ועוד, המתמחה בהכשר של כל דבר הפסול מבחינת תורת ה'!  היכן יראת ה'? ואל יאמרו לנו שרצו דוקא לפרסם בצבור את הבעייתיות! לא נכון!! לפרסם תועבות כאלה תחת..."

למאמר המלא  

פעם נוספת חרפה

כ"ה אייר התש"פ

"המרצע יצא מהשק. מתברר שיש חוגים שהגלות אהובה עליהם כל כך, שהם אינם מסוגלים לחיות בלי שגויים ישלטו בהם, זכר לפריצי תקופת הביניים (יש כנראה איזו שהיא מצות זכירה כזו, לא ידועה לנו). כתוצאה מכך הם מסרבים לקיים דבר ה' של כיבוש הארץ בכל עת ובכל שעה (כפסיקת הרשב"ץ ועוד) והם מתנים החלת הרבונות על א"י בהסכמתם של גויים, יהיו אלה ידידי ישראל הנאמנים..."

למאמר המלא