אקטואליה

הודעה לכל בני קהילתנו היקרה

כ"ח אדר התש"פ

הבהרות והנחיות לקראת מחר בצירוף תיקון מסויים.

לכ' כל בני קהילתנו היקרים הי"ו
שלום רב לכולכם,
כידוע לכם אני משער הרבנות הראשית גזרה תענית של חצי יום מחר בבוקר, חייבים להשתתף בתענית זה כל אדם בריא, כי איסור חמור הוא לא להשתתף בצער הצבור
כידוע פסק הרמב"ם וכל רבותינו ש'מצוה עשה מן התורה לזעוק ולהריע על כל צרה שתבא על הצבור ... ודבר זה מדרכי התשובה הוא' (הל' תענית פ"א הל' א-ב). לכן כאשר פושטת צרה כזו על כל העם היושב בציון נכון הוא לצום, לחזור בתשובה, לתקן כל מעשינו ולהתפלל. הרבנות מסיבות רבות לא דרשה תענית שלמה אם כי המליצה למי שמסוגל להשלים את התענית שיעשה זאת (אם קיבל על עצמו היום בתפילת מנחה).
ודוקא מפאת זאת היא קבעה עיקר התפילות אחרי צהרים. לכן מניינים מצומצמים יתקיימו באחריות חברינו היקרים ישי בוצחק ויובל שמיר הי"ו.
במניינים האשכנזים במנחה יאמרו תפילה של יום כיפור קטן, ובמניינים הספרדים יתפללו כל התחנונים של ימי שני וחמישי (ללא כל תקיעת שופר האסורה בתענית מחוץ לבית המקדש) ויוסיפו על זה כמה מזמורים בהתאם לזמן העומד לרשותם. רצוי לקרא המזמורים הבאים: יא, יב, כב, כד, כה, כו, ל, לב, עג, עו, עז, קד, קה, קו (אין עדיפות לאחד על פני האחרים, הם רשומים כאן על פי סדרם בספר תהלים).
מי שצם חצי יום, תחילת התענית יהיה בשעה 4.30 וסיומו בשעה 11.45.
יש מחכמי דורנו שאמרו שאין לצום בגלל הסכנה שבצום (ויש לעמדתם בסיס בפוסקי אחרונים מסויימים). אבל לאחר התייעצות עם רופאים, הם החלטיים שאין בעייה (בפרט בחצי צום) דוקא לאור המגפה הספציפית של עכשיו, ואמרו שמי שיושב מול מסך ומבלה זמנו לאכול מצוי בסכנה גדולה יותר דוקא. אז בע"ה אל דאגה.
יה"ר שהקב"ה ירחם על עמו ונחלתו. וכל מי שעיניו בראשו רואה עד כמה עלינו לתקן מעשינו, ומאידך, שהקב"ה ריסק עתה את כל הגלובליזציה, וחייב כל אומה להסתגר על עצמה. ערב ראש חודש ניסן בו הופיעה לאומיות ישראל וקדושתו הדבר אינו יכול לעבור ללא תשומת לב מצדנו.
נתפלל שכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות חסדיו על עמו כי"ר.
בברכה לכולכם,
הרב