אקטואליה

השריפה הנוראה ותענית גשמים

כ"ה כסלו התשע"א

כבר מודיעים לנו, אפילו משם קק"ל, שהיובש הוא אחד הגורמים המונעים מאתנו לבלום את האש הנוראה האוחזת בכרמל עתה. לצערנו ולדאבוננו, זו תשובה ניצחת ונוראה לאותם כסילים החושבים עצמם עידית האדם, שהתיימרו בשבוע זה להעלות עצמם למדרגת פוסקים ולטעון ברבים, ללא בושה, ללא כל צניעות שאין לשמוע לרבנות הראשית, ואף העיזו לטעון שאין צורך בתענית גשמים, כיון שאין בימינו חשש לסכנת חיים בהעדר גשמים.