אקטואליה

חילוניותו של ערוץ 7

כ"ג תשרי התשפ"א

תחילת שנה כושלת ביותר בערוץ 7

מה מצא ערוץ 7 לנכון לפרסם במוצאי הימים המקודשים? ובכן, מאמר פרי עטה של אישיות פסידו-תורנית, גרוע מכל רפורמי, כופר בנצחיות התורה ובערכיה, פוגעת זה כבר שנים רבות בכלל ישראל, שהשוותה אותנו בעבר לאנשי חמס ועוד ועוד, המתמחה בהכשר של כל דבר הפסול מבחינת תורת ה'! 
היכן יראת ה'? ואל יאמרו לנו שרצו דוקא לפרסם בצבור את הבעייתיות! לא נכון!! לפרסם תועבות כאלה תחת התואר של רב, זוהי התנהגות של חסר כל יראת שמיים, של בורים בחינוך, שאינם מסוגלים להבין את הנזק הרוחני שהם גורמים לצעירים ולכל עם ישראל, וכל זה בשעה שעמנו מתמודד עם קשיים מכל עבר, פנימיים וחיצוניים!
חיזרו בתשובה מהרה מאד!