אקטואליה

הפיגור האינטלקטואלי במציאות הישראלית

כ"ז אדר ב' התשפ"ב

המצב הנורא בו שרוייה החברה הישראלית מבחינה חברתית, כלכלית ורוחנית דורש פקיחת עיניים באופן דחוף, ולא - אנו דוהרים ח"ו לקראת קטסטרופה.

יום ד' כ"ז באדר שני התשפ"ב
באר שבע, חדרה ועתה בני ברק!
דם יהודי נשפך לארץ כמים בימים אלה, פוגרומיסטים ערבים פועלים בחופש מוחלט במדינת ישראל כמו בגלות ממש, ומה מוצא מר נפתלי בנט לומר הבוקר? כצפוי בדורנו, עוד אחת האימרות המטופשות ביותר שאנו יותר מדי רגילים לשמוע בארצנו, והיא: 'אני מחזק את ידיהם של האזרחים ושל השוטרים שירו במחבלים בזירות שונות', כאילו הדבר היחיד שיש לדאוג הוא לשבח מי שהגיב למרות האיומים של כל מנגנוני הבטחון על כל מי שמגיב. אין כל התייחסות לדאגה לבטחון, לכל מה שמדינה נורמלית ונורמטיבית היתה עושה במקרה כזה, כגון לנקום, לפגוע (לדוגמא או למחוק את יעבד מהמפה או להגלות כל תושביה ללא כל יוצא מן הכלל לאור עויינותן הידועה והמפורסמת), לאיים על כל הערבים שאם ימשיכו לפגוע בנו, אף אחד מהם לא יוכל להיכנס למדינתנו מבלי לסכן את חייו או להסתכן בכליאה בבית הכלא וכדו'.
יש בעמדות המטופשות הללו משום התעלמות חולנית כרונית וביטוי למנטליות גלותית, העושה שהיהודי מגיב כאילו הפגיעה לא הייתה ואינה בנראה ואין לה כל חשיבות כי היא בבחינת נורמליות, אלא יש חשיבות רק לתגובת ההתגוננות העבדותית של חבר בגיטו גלותי מול הפורעים הקוזקים. ועשרות בשנים כבר מתפארת מדינתנו וכל מנגנוני הבטחון שלה שישימו יד על כל הפוגעים, כאילו הענשתם (= הכנת דוקטורט בכלא כמובן ואכילת בשר כבש ועוד) היא ההצלחה ולא מניעת מעשי הטרף והרצח. האם הענשתם של הרוצחים תחזיר לחיים את הקרבנות?! לא דאגה לחיים ולא מניעת הרע ומלחמה בלתי מתפשרת נגדו ונגד שפיכות הדם הנוראה צריכה להיות המטרה העיקרית של מאמצי עמנו ומדינתנו, אלא תגובה אומללה, ילדותית בזויה ואף אינפנטילית, לרע ולשפך הדם: 'הגבנו'! כל הכבוד! ומה עם השמירה על החיים?! מה פתאום?! במה זה חשוב בכלל?! הלא העיקר הוא שהראנו ש'הגבנו'! אבל כל בר דעת מבין שרק אנשים הזקוקים לטיפול פסיכיאטרי אינטנסיבי מגיבים באופן כזה, והצער הגדול הוא שזוהי התגובה הקבועה בארצנו. תתביישו מנהיגי ישראל!
ולתושבי בני ברק נאמר: המשיכו נא להעסיק ערבים אוייבי ישראל תוך איסור תורני מובהק, בשם כסף ולשם כסף (זה עולה פחות) וכך מסתמא תמשיכו ח"ו לראות ברכה בהתנהגותכם העבריינית!
אישיות תורנית גדולה וחשובה קראה לצבור להתפלל לרחמי שמיים, אבל אני קורא לתפילה עמוקה שהקב"ה יעשה חסד גדול ויואיל להכניס קמצוץ של שכל בכל מוחות מנהיגי האומה, ואז לא נזדקק לשום תפילה. אני מבין שבקשה כזו היא כקריעת ים סוף בגודל דרישתה, אבל יש לבקש. יש לקוות רק שתפילה כזו לא תישאר תפילת שוא.