אקטואליה

קריאה לתפילה שלא במקום

ב' אב התשפ"ג

התפרסמה או עומדת להתפרסם קריאה לתפילה ביום ראשון לשם מטרה ראויה של אחדות ישראל, אך שאינה במקום כי סירוב האחדות אינה בא מאתנו ועוד משתתפים בה דמויות פרובלמטיות ביותר המעקרות את מטרת התפילה כולה.

ראש ישיבת הסדר מכובד מאד פנה אל צבור ראשי הישיבות במילים הבאות:
 לכבוד מורי רבותי וחברי ראשי ישיבות ההסדר שליט"א,
אולי כבר הגיעה לידיכם קריאה לציבור, העומדת להתפרסם היום, להשתתף בתפילת שחרית בכותל ביום ראשון הקרוב ולאחריה לקיים צעדה מהכותל אל הכנסת תחת הסיסמה "ואהבת", "אחים ואחיות אנחנו, יחד נמנע את הקרע בעם". היוזמה לקריאה היא של קבוצה בשם 'בראשית' בת כ-100 איש, שהוקמה לפני כמה חדשים למטרת שיח ואיחוי הקרע, והיא כוללת אישים בכירים מימין ומשמאל דתיים וחילונים. השתתפתי באחת הפגישות והתרשמתי עמוקות שמדובר באנשים טובים, עם כוונות טובות. בימים האחרונים, מאז שעלתה היוזמה של התפילה והצעדה, הצטרפו לקריאה עוד עשרות רבות של אישים חשובים, וגם בודדים מה"אנרכיסטים". נשאלתי מה אני עושה שם, ועניתי שלש תשובות: א. השעה שעת חירום ועת לעשות לה' וכו'. ב. על זה אמר מרן הראי"ה שהתיקון בדורנו הוא באהבת חינם. ג. החלבנה אף היא מסממני הקטורת, וכל תענית שאין בה וכו'.
בקשתי היא שכל מי שמסכים אתי שיש ענין גדול להצטרף לצעדה - יענה לי על מכתב זה, ואחרי שדבר הצעדה יתפרסם (כנראה היום) באופן רשמי, נפרסם ביחד קריאה תמיכה משלנו בענין (לא בשם האיגוד, ולא כפנייה לתלמידינו, אלא לציבור הרחב). ולה' הישועה.
הרב ...
 
כיון שהדבר מגיע קודם כל לכל תלמיד ישיבת הסדר וגם לצבור הרחב, ושמתוך תמימות המפגינה אי הבנה יסודית של המציאות של סיבות המחאה נגד הממשלה, מחאה שהיא כל כולה ואך ורק עויינות לתורה ולאהבת ארץ קודשנו, ומשום כך עלולה להטעות צעירים רבים מאד מלאי אהבת ישראל אמיתית, ראיתי לנכון לפרסם קריאה הבאה להבהיר את הפח נשבר לתוכו הקריאה הנ"ל מפילה את כל מלאי לב טהור. לא הימניים ולא הדתיים למיניהם מסרבים אחדות, אלא אך ורק מנהיגי המחאה האכזרית וההרסנית הם הם שאינם בוחלים לפנות אף לראשי מדינות בעולם כדי לשבור את המנהיגות הנבחרת של עמנו, וכלך היודע ולו מעט תורה יודע עד כמה הם מאבדים בזה אף את מעמדם כבני ישראל. ואותו ראש ישיבת הסדר מכובד מתוך כוונות עמוקות של אהבת ישראל נכשל גם בהבנת המציאות וגם בהבנת מהותה המדוייקת של אהבת ישראל, ולכן על מנת למנוע מיהודים טובים ליפול גם הם בפח, החלטתי לפרסם את התגובה הבאה:
 
תגובתי לפנייה זו שלא היה לה מקום אצלנו
מבלי להתייחס למעשה הבלתי ראוי של פנייה אלינו על תקן ראשי ישיבות הסדר מבלי להיוועץ בנו קודם כל האם הדברים מקובלים עלנו, אני פונה לכל אחד מישראל ירא ה' ומוכן להטות אוזן לדעתי, ומבקש ממנו להימנע בכל תוקף מהשתתפות ב'תפילה זו' שאינה תפילה, אלא כדבריהם ז"ל 'תפילת תועבה'. מבלי להיכנס לדיון פילוסופי סוציולוגי ותיאולגי שהדברים מזמנים שאין כאן מקומו, כאנשים המשתדלים לבטא תורה, ש'אחדות' איננה חיבור עיוור נטול בסיס ערכי ומוסרי, ועוד פחות חיבור עם כל אדם. אכן נכון שגם החלבנה מתערבת בקטורת אבל לא כל סממן מסריח, צריך שיהיה בו קצת 'חלב', קרי מעט ישרות והגינות. לכן, לכלול אנשים שבכל מדינה מתוקנת היו כבר עומדים מאחורי סורגים או גרוע מכך, הקוראים בעוצם גרונם כבר חודשים לרמיסת חלקים של עמנו באשר אינם מזדהים עם איבוד זהות יהודית או כדו', הוא מעשה בלתי נסבל. אבל הודות לפנייה זו זכיתי להבין בפעם הראשונה בחיי איך הצטרפו לקרח 250 ראשי סנהדראות. ובכן, הם ראו במעשיו של משה רבנו ע"ה מעשה הקורע את העם, המסכן את האחדות, ולכן גם עתידו של עמנו. ועוורון זה נבע מעצם סירובם לראות את רשעותו של קורח ועדתו, כיון שאז עדיין לא התפרסמו כתבי הראי"ה קוק זצ"ל כדי לחשוב (שלא ככוונת הרב) שהאחדות עולה על כל ערך אחר, ואף על עצם התורה בעצמה ודבר ה'.  בדיוק כמו שמכתב זה מתעלם מתוך איזו שהיא תמימות הגובלת באינפנטיליות, באשר מתעלם מהעובדה שנמנים על רשימה זו אנשים שאיימו על חייו של ראש הממשלה, אחרים ששאפו כבר זמן רב להפליל אותו ללא משפט, ואחרים השונאים תורה והשונאים אף את אחיהם רק באשר אינם מסכימים או דתית או פוליטית וכהנה חולאים.
האחדות המהוללת בעיני ה' אינה חיבור עיוור עם כל איש אף מעמנו, אלא הוא חיבור לשם מטרה ערכית משותפת, ובישראל צריכה מטרה זו להיות גם מקודשת. העובדה שמעולם לא נרים מצדנו יד על אחד מאחינו, אף אם רשע גמור הוא, לא תוכל להביא אותנו להשתתף באופן עיוור לתפילות ולצעדות נטולות כל ערך בעיני ה'.
את הדברים הנ"ל כתבתי לפני שייוודע לי ש'תפילה' זו מתקיימת בשעת הפגנת המיליון בתל-אביב, אבל עתה שברור שיש כאן מעשה הפוגע במאבקו של רוב הצבור בישראל, הופכת ההזמנה שבמכתב זה לטעות לאין ערוך יותר חמורה, ולבלתי ראוי בעליל לתלמידי החכמים המזדהים אתו.


הרב ד"ר אליהו זייני ס"ט

ועתה עלי להוסיף דבר עקרוני: מתברר שהתבקשתי להואיל לפרסם דבריי אלה באתרים דתיים. הסכמתי בגלל השעה הקשה לעמנו, אך מתברר שבחרו ככותרת דברים פוגעניים באופן קשה, שאין בין דבריי ובינם כל קשר, ולכן אני דוחה אותם על הסף. לדוגמא התפילה הזו הוצגה בכותרת כ'תפילת תועבה', כאשר בתוכן המאמר הסתמכתי רק על משחק מילים תלמודי והוא 'מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה', וברור שאין הכוונה שזו תועבה ממש, אלא שזה דבר מגונה מאד, ולכן קראו לו 'תועבה'. אבל מכאן ולהציג את זה ככותרת, המרחק הוא אין-סופי! וכן כותרת אחרת המכנה את האנשים 'עדת קורח' זו גם שערוריה. אבל אם גם אתרים דתיים מעוותים דברינו, והופכים אותי לאישיות בעייתית בעיני הבריות, לא אוכל עוד לפרסם דבר.