אקטואליה

יציאת החכי''ם הערבים בשעת ההימנון

י"ב ניסן התשע"ה

בושה וחרפה למוסד המכונה 'כנסת ישראל'

ערב פסח, אמתן את דבריי ולא אחשוף כך מה שליבי חש לאור העובדה שהחכי"ם הערבים יצאו בשעת התקווה.
מצד אחד זוהי בושה וחרפה כפולה. היכן אתם כל 'יפי הנפש' המגנים כל 'גזענות' והמחרפים כל חרדי שאינו מכבד את סמלי הלאומיות הישראלית, ועתה אתם שותקים כדגים מול השפלה וחרפה כזו?!
והיכן אתה נשיא מדינת ישראל היוצא להגנת כל ערבי יותר מהגנת אחרון היהודים?! ועוד כצאצא של תלמידי הגר"א!? האם חכי"ם אלו טובים מבניון?!
מצד שני שמחה היא זו עבור כל יהודי בריא בנפשו. קודם כל, משום שאכן אנו מאחלים להם שלא תהיה להם תקווה. ועוד שהם הוכיחו בהתנהגותם זו שאינם אזרחים ככל אזרח במדינתנו, ולכן מכאן והלאה לא יוכל איש לטעון אם וכאשר נפלה בינינו ובינם שמדובר בגזענות!!