אקטואליה

התנצלותו של הנשיא בפני יאיר גולן

כ"ד אלול התשע"ט

הבושה וההשפלה בעקבות התנהגותו של נשיא המדינה

כבן פליטת אושוויץ שכמעט כל משפחתה הושמדה בשואה, אשה שדוקא פירסמה מכתב מחאה ותוכחה ליאיר גולן על דברי ההבל, על דבר הפגיעה האנושה בעם ישראל לאוזני כל העמים תוך האשמה בזויה כלפי חלקים גדולים ונכבדים של החברה היהודית בארץ, הנני מוחה בכל תוקף נגד התנצלות מחפירה זו המוסיפה פגיעה לפגיעה אנושה כבר, וכל זה ערב ראש השנה. להתנצל לפני כסיל חסר כל תרבות וכל השכלה המשווה בין נאצים לבני עמו, וחוזר על דבריו מעין אלה גם בימים האחרונים למרות כל הנזק שגרם כבר, היא בבחינת מעשה הזוי ומקומם כל בר דעת. נדמה לי שנכון הוא וראוי הוא שכדי לכפר על טעותו הנוראה הזו שנשיא המדינה ינצל ימי רחמים אלה ותפילותינו העתיקות המזמינות בלשונן הטהור 'תן כבוד לעמך תהילה ליראיך' את אותו כבוד שחסר דעת (תהיינה אשר תהיינה זכויותיו הצבאיות) הוריד לארץ, כדי לבקש סליחה מה' ומעם ה' על הפגיעה בכל כך רבים בתוכנו. 
אני גם רוצה לקוות שלא אחד מעוזריו שהוא בוגר מקום תורה ידוע אחראי על ההחלטה הנוראה והפוגענית הזו.