אקטואליה

החוצפה של ארגון צוהר

י"ט אדר התש"פ

עד היום העמיד ארגון צוהר את עצמו רק במקום הרבנויות הראשיות, עתה הוא העלה חוצפתו למדרגה נוספת.

ביקורת היא הדבר האחרון אליו שואף רב בשעות לא פשוטות אלה לעמנו, ובכל זאת, כיון שמדובר בהנהגה תורנית לא ניתן לשתוק. ארגון 'צוהר' עד עתה העמיד את עצמו כתחליף לרבנויות ראשיות שבכל אתר ובכל מקום, וגם של כל ארץ ישראל. הערב (עיין ערוץ 7) חוצפתו עלתה מדרגה והוא נותן הוראות הלכתיות לכל יהודי בכל אתר ואתר (האם לקיים מניין, באיזה תנאים ועוד). מי מינה אותם רבנים ראשיים בכל מקום?! מדובר בעבירה על התורה מן החמורות ביותר ובמקומם הייתי מפחד. הגיע הזמן לומר להם די עם הריסת הרבנות בכל מקום! מי שם אתכם סמכות עליונה על כל אתר ואתר ועל כל יהודי ויהודי, ועוד יותר על התנהגות קהילתית?! תנו לרבני הקהילות לומר לצאן מרעיתם מה ההלכה אומרת, ולא, היזהרו נא על נפשותיכם! הדין של מי שפוסק במקום רב המקום מפורש ומפורט בתלמודים ובהלכה!
ויה"ר שהקב"ה ירחם על עמו למרות כל חטאותינו וכל כשלונותינו.