קביעת שנת שמיטה

קביעת שנת השמיטה על פי משנת הרמב"ם - הרב אליהו רחמים זייני שליט"א
הועבר בכנס משנה תורה באונ' בר אילן

שידור ישיר - אזכרה למר חנוך בן חיים ז"ל