על קמצא ובר קמצא

פירוש יסודי ומעמיק על אגדת קמצא ובר קמצא
מאת הרה"ג אליהו זייני שליט"א