על קמצא ובר קמצא

פירוש יסודי ומעמיק על אגדת קמצא ובר קמצא
מאת הרה"ג אליהו זייני שליט"א

תפילות יום הכיפורים נוסח ספרדי

יום הכיפורים(חזנות ספרדי- הרב יהוידע זייני יצ"ו) יוצר קדיש לפני יוצר שחרית ימים נוראים ברכו את ה' עד מושיענו לתחיית המתים שחרית ימים נוראים אל אדון שחרית
קרא עוד