הדרך הנכונה לעלות להר הבית

עלייה להר הבית - לבחור את דרך האמצע ולא ללכת לקיצוניות
ראיון ברשת מורשת אב תש"פ עם מו"ר הרב אליהו רחמים זייני שליט"א 

תפילות יום הכיפורים נוסח ספרדי

יום הכיפורים(חזנות ספרדי- הרב יהוידע זייני יצ"ו) יוצר קדיש לפני יוצר שחרית ימים נוראים ברכו את ה' עד מושיענו לתחיית המתים שחרית ימים נוראים אל אדון שחרית
קרא עוד