ל' שבט התשע"ז

שאלה: בנה עולמות והחריבן

שלום לכבוד הרב
בבריאת העולם כתוב במדרשים שה' ברא עולמות והחריבם. מדרש בראשית רבה כותב "שהיה בורא שמים וארץ והיה מסתכל בהם ולא היו ערבים אליו והיו מחזירן לתהו ובהו, כיון שראה שמים וארץ אלו ערבו לפניו, אמר: אלו תולדות, לפיכך אלה(פסל את הראשונות) השמים והארץ בהבראם"
1-מדוע ה' בכלל צריך לברוא ולהחריב, לשם מה ?! תברא עולם אחד מושלם ונגמר הסיפור.
2-האם הגלקסיות הקרובות והרחוקות שמגלים חדשות לבקרים כמו זה למשל http://www.maariv.co.il/news/world/Article-575703
זו הכוונה במדרש? ו"החריבם" פירושו שם אותם שוממים.
3- האם יכולה להיות הכוונה שאלוהים נותן לנו מוסר שכמו שהוא "כאילו" ברא וברא עד שהגיע לעולם המושלם ,כך האדם , אל לו להתייאש מלנסות?

תודה מראש!

תשובה:

שלום רב לך י' היקר הי"ו
למאמרם זה ישנם פירושים מגוונים, לא מפאת מחלוקת ביניהם, אלא בגלל שהמאמר עצמו מתייחס קודם כל להיבטים מטאפיזיים ודרך אגב גם להיבטים נוספים, כולל היבטים עלי אדמות ממש. לגבי הגלקסיות, עדיין הפיזיקה המודרנית רחוקה מלהגיע למיצוי ההבנה, על אף כל התקדמותה. כל בר דעת מבין שברגע שצופה מסויים מביט בגלקסיה, או בכל תופעה רחוקה מסוג זה, מזמן המציאות שונה בתכלית שם. לכן הדיון בעובדות כאלה הוא לגמרי ערטילאי.
מכל הצעותיך הנ"ל, אין צל של ספק שהנכונה ביותר או ליתר דיוק הקרובה ביותר לאמת היא השלישית. הכל חי, הכל זורם, הכל מתפתח, הכל משתנה, ובכך מזמין אותנו להשתנות, אך לא בכל אופן שהוא, אלא תוך התתקדמות בכל המובנים האפשריים של מלה זו, ובראש ובראשונה לקראת המפגש העליון עם הנשגב ביותר, עם מי שמתעלה מעל הכל, ה' בוראנו.
בברכה רבה,