שואל ומשיב

מועדים

לקנות חמץ אחרי פסח למקומות שעשו מכירה כראוי כ"ח ניסן התשפ"ד
דחוף - שבת הגדול בצבא י' ניסן התשפ"ד
דחוף- תענית בניסן ב' ניסן התשפ"ד
יום העצמאות ב' אדר א' התשפ"ד
אטריות בפסח כ' ניסן התשפ"ג
אורז בפסח י"ב ניסן התשפ"ב
חימום ע"ג פלטה + תבלין או מלח בעיסת המצה ד' ניסן התשפ"ב
קטניות לעדת המרוקאים ד' ניסן התשפ"ב
שנה יזכור כ"ט תשרי התשפ"ב
שיעור התקיעות כ"ב אלול התשפ"א
כמה שאלות על סיפרי הרה"ג הרב זיני שליט"א כ"ד ניסן התשפ"א
שינת נשים בסוכה י"ז תשרי התשפ"א
כתיבה לילד בחול המועד כ' ניסן התש"פ
האם סירופ טננבלוט כשר לפסח י"ג ניסן התש"פ
וויטמינים בפסח י"ג ניסן התש"פ
תרופות וויטמינים בפסח י"ג ניסן התש"פ
עוף בפסח (קצת דחוף) י"ג ניסן התש"פ
טבילת כלים במצב זה י"ג ניסן התש"פ
כמה שאלות על פסח לאור המצב י"ג ניסן התש"פ
אמירת הלל בתפילת ערבית של ליל הסדר י"ג ניסן התש"פ
הלל בליל פסח י"ג ניסן התש"פ
ביטול או מכירה? י"ג ניסן התש"פ
מכירת חמץ ז' ניסן התש"פ
כוס חמישי בליל הסדר ז' ניסן התש"פ
מזיגת יין במים לארבע כוסות ט"ז ניסן התשע"ט
הסבה בליל הסדר ט"ז ניסן התשע"ט
יי לליל הסדר ג' ניסן התשע"ט
הדלקת נרות חנוכה ביום, במקומות עבודה י"א כסלו התשע"ט
ראש השנה כ"ג אלול התשע"ח
קניית דירה בשלושת השבועות או בחודש מנחם אב כ"ו תמוז התשע"ח
חתימה על חוזה בשלושת השבועות- מחיר למשתכן י"ט תמוז התשע"ח
בענין אמירת שיר של היום בחול המועד י"ט ניסן התשע"ח
שמיעת שירים בזמן חול המועד פסח י"ז ניסן התשע"ח
הכשרת מנגל לפסח ט"ז ניסן התשע"ח
גילוח בחול המועד ט"ו ניסן התשע"ח
צום בכורות י"ג ניסן התשע"ח
מזון לדגים בפסח י"א ניסן התשע"ח
לרב שלום כ"ז כסלו התשע"ח
לגבי הלל בראש חודש י"ז כסלו התשע"ח
חובת לינה בסוכה בטיול ח' תשרי התשע"ח
תרנגול כפרות ללא שרואים שחיטתו ח' תשרי התשע"ח
צום ט' באב בהיריון ב' אב התשע"ז
חתימה על חוזה לרכישת דירה בשלושת השבועות בכלל ובתשעת הימים בפרט כ"ו תמוז התשע"ז
חג השבועות כ"א אייר התשע"ז
מוצרים עם ספק קטניות י"ג ניסן התשע"ז
דין הסיבה י' ניסן התשע"ז
בדיקת חמץ י' ניסן התשע"ז
הלל בלילה י' ניסן התשע"ז
הלל בביהכ"נ בליל העצמאות ד' ניסן התשע"ז
הלל בביהכ"נ בליל פסח ג' ניסן התשע"ז
אתרוג מורכב ז' תשרי התשע"ז
ברכה על קריאת מגילת איכה בתשעה באב ד' אב התשע"ו
התחלת בנייה של בית בתשעת הימים ד' אב התשע"ו
אמירת צדקתך בערב יום ירושלים שחל בשבת/י"ד אייר-פסח שני כ"ד אייר התשע"ו
בנפול אויביך אל תשמח כ"ו ניסן התשע"ו
חמץ במקום העבודה י"ח ניסן התשע"ו
מכירת חמץ באינטרנט י"א ניסן התשע"ו
מרור מחסה ממצע מנותק ומצות רכות לאשכנזים י"א ניסן התשע"ו
תענית בכורות י' ניסן התשע"ו
אכילת חמץ בצאת פסח י' ניסן התשע"ו
נוסח הא לחמא עניא בארץ ישראל ה' ניסן התשע"ו
צבע ירוק באתרוג י"ח תשרי התשע"ו
סימון והדגשה בחול המועד י"ח תשרי התשע"ו
אתרוגים בשנה זו י"ג תשרי התשע"ו
לאכול בסוכה בשמיני עצרת בחו״ל ג' תשרי התשע"ו
שימוש בתרופות ביום טוב כ"ט אלול התשע"ה
רכישת סמארטפון בימי בין המצרים כ"ט תמוז התשע"ה
רכישת קרקע בא"י בזמן בין המצרים י"ז תמוז התשע"ה
הלל בימים אחרונים של פסח ל' ניסן התשע"ה
תספורת לבן 3 בספירת העומר כ"ג ניסן התשע"ה
בדיקת חמץ כ' ניסן התשע"ה
מכירת חמץ ז' ניסן התשע"ה
משלוח מנות לחילוני י"ג אדר התשע"ה
שכירות בחוה"מ י"ד תשרי התשע"ה
קורס צלילה (כוכב שני) בשלושת השבועות ג' תמוז התשע"ד
גילוח ותספורת ביום העצמאות שנדחה ב' אייר התשע"ד
כמון ושאר תבלינים לפסח י"ד ניסן התשע"ד
כרית חימום בפסח י"ג ניסן התשע"ד
שמיטת כספים לגבי פקדונות כ"ח אלול התשס"ח
פסח ושבועות י' ניסן התשס"ה
דיני קטניות בפסח י' ניסן התשס"ה
מוצרי מזון שאינם חמץ גמור ותרופות שאינן כשרות לפסח י' ניסן התשס"ה
פרשת זכור ז' אדר תשע"ד
קריאת מגילה לנשים ה' אדר תשע"ד
עיר מוקפת חומה ב' אדר תשע"ד
חנוכה כ"ב חשון תשע"ד
צום כיפור ז' תשרי תשע"ד
אישה בהריון ביום כיפור ה' תשרי תשע"ד
סליחות ט"ז אלול תשע"ג
סעודה מפסקת ד' אב תשע"ג
הלל ושהחיינו בשם ומלכות ביום העצמאות ה' אייר תשע"ג
כשרות לפסח י' ניסן תשע"ג
חומצת לימון בפסח ז' ניסן תשע"ג
פסח. מכירה וגבולות המכירה י"ז שבט תשע"ג
עץ חיים למגילה א' שבט תשע"ג
חנוכה כ"ח חשון תשע"ג
חנוכה ז' חשון תשע"ג
מוזיקה קלסית כ"ז תמוז תשע"ב
אימון ולימוד נגינה בשלושת השבועות כ' תמוז תשע"ב
אסרו חג פסח שחל בשבת י"ג ניסן תשע"ב
ביעור חמץ י"ב ניסן תשע"ב
חיבור סכך באזיקונים י"ד תשרי תשע"ב
חיזוק סכך סוכה י"ג תשרי תשע"ב
כמה ימים לתושבי חו"ל בארץ י"א תשרי תשע"ב
תפילין בצנעה בט′ באב ח' אב תשע"א
נקיון הבית בט' באב ה' אב תשע"א
הפטרה במנחה של ד′ צומות י"ח תמוז תשע"א
מנהג גילוח בחג השבועות ג' סיון תשע"א
תחנון בה′ באייר השנה ד' אייר תשע"א
מאמריו ההלכתיים של הרב בנושא ספירת העומר כ"ז ניסן תשע"א
הכשרת ארקופל ו פיירקס ט' ניסן תשע"א
ניקוי כלי פסח בספוג חמץ ה' שבט תשע"א
קריאת התורה כ"ב חשון תשע"א
המשך חלאקה בחול מועד סוכות י"ב תשרי תשע"א
מנהג החלקה בחול המועד סוכות ז' תשרי תשע"א
סליחות כ"ד אלול תש"ע
בישול בחג כ"א אלול תש"ע
מתי לחלוץ את התפילין בראש חודש א' אלול תש"ע
בין המצרים כ"ב תמוז תש"ע
התארגנות לראיון עבודה בשלשת השבועות(שאלה דחופה) ט"ז תמוז תש"ע
תפילות יום העצמאות ד' אייר תש"ע
בדיקה וביעור חמץ י' ניסן תש"ע
כזית מצה בליל הסדר י' ניסן תש"ע
הכשרת שיש במטבח ועוד ו' ניסן תש"ע
תרופות בפסח ו' ניסן תש"ע
בדיקת חמץ ע"י פנס ו' ניסן תש"ע
נקיון לפסח ב' ניסן תש"ע
תשליך בשבת כ"ט אלול תשס"ט
תשליך ועוד כ"ו אלול תשס"ט
ברית יצחק בבין המצרים כ"א תמוז תשס"ט
ניתוח לילד בשלושת השבועות י' תמוז תשס"ט
שמן לשיער בפסח-האם לבער? י"ד ניסן תשס"ט
הדלקת נרות באולם י"ח חשון תשס"ט
שמחת תורה בחו"ל ח' תשרי תשס"ט
ביצוע מנהג הכפרות ז' תשרי תשס"ט
צום בערב ר"ה - (חשוב להיום) כ"ח אלול תשס"ח
מנהגי אבלות בחודש אב א' אב תשס"ח
לימוד בתשעה באב א' אב תשס"ח
גילוח זקן בימי העומר י"ח אייר תשס"ח
כתיבת יומן בחול המועד י"ח ניסן תשס"ח
קינואה בפסח לאשכנזים י' ניסן תשס"ח
מועדים - פסח י' ניסן תשס"ח
פסח וספירת העומר י' ניסן תשס"ח
שיעור לסעודה על מצה עשירה ח' ניסן תשס"ח
תחליף לחלה בערב פסח ז' ניסן תשס"ח
פסח דחוף!!! ג' ניסן תשס"ח
ימים נוראים כ' אלול תשס"ז
אמירת תן חיים ושלום למלך נשיא אדוננו בתפילות של ימים הנוראים י"ט אלול תשס"ז
הלל בשביעי של פסח א' תמוז תשס"ז
ספירת העומר ט"ז אייר תשס"ז
תספורת בלג בעומר ה' אייר תשס"ז
עוגיות מצה עשירה י"ח ניסן תשס"ז
אופן ההסבה י"ד ניסן תשס"ז
טיפול במוצרים שאינם אוכל אך ללא כשרות מיוחדת לפסח י"ג ניסן תשס"ז
צום בניסן (די דחוף למחר) ט' ניסן תשס"ז
פסח: טיפול במוצרים שאינם חמץ גמור ט' ניסן תשס"ז
הכשרת פלטה ומיחם לפסח ו' ניסן תשס"ז
לינה במקום הנר כ"ב חשון תשס"ז
כתיבה על מנת ללמוד למבחן ט"ז תשרי תשס"ז
המשך/גמר בניה בחול המועד י"ג תשרי תשס"ז
מעמיד בדבר המקבל טומאה י"ב תשרי תשס"ז
נסיעה לאומן כ"ה אלול תשס"ו
ראש השנה וחגים כ"ד אלול תשס"ו
פעילות בית הכנסת בטכניון בימים אלה ג' אב תשס"ו
תענית שהוכרזה בערב ר"ח כ"ט תמוז תשס"ו
מעבר דירה בימים אלו כ"ד תמוז תשס"ו
בילויים שונים בספירת העומר ט"ז אייר תשס"ו
קטניות בפסח כ"ז ניסן תשס"ו
חמץ שעבר עליו הפסח כ"ה ניסן תשס"ו
מכירת חמץ י"ד ניסן תשס"ו
שאלות שונות על המצה והכוס ז' ניסן תשס"ו
קיטניות ואורז לפי מנהג צפון אפריקה כ"ט שבט תשס"ו
ויסקי בפסח כ"ד שבט תשס"ו
אורח בחנוכה כ"ז חשון תשס"ו
טיולים בסוכות י"ג תשרי תשס"ו
החלפת דפנות סוכה י"ג תשרי תשס"ו
יולדת, בגדי עבודה בתשעת הימים ג' אב תשס"ה
טיולים בארץ ובחול מב' באב עד לאחר י' באב י"ז תמוז תשס"ה
חובת נשים לצום בארבע הצומות י"ז תמוז תשס"ה
מנהגי שלושת השבועות ט"ז תמוז תשס"ה
בר מצוה בערב יז בתמוז כ"ח סיון תשס"ה
מעמד יום ירושלים כ"ח אייר תשס"ה
שימור מנהג אבות בעניין גילוח בספירה ז' אייר תשס"ה
האם יש דיני אבלות גם לאחר ל"ג בעומר ז' אייר תשס"ה
זמן הלל ביום העצמאות השנה א' אייר תשס"ה
גילוח ליום העצמאות א' אייר תשס"ה
חידוש חפצים בספירת העומר וברכת הספירה לנשים כ"ו ניסן תשס"ה
יום השואה וספירת העומר כ"ו ניסן תשס"ה
ברכת שהחיינו בספירת העומר כ"ג ניסן תשס"ה
ניגון בספירת העומר ובשלושת השבועות כ"ג ניסן תשס"ה
הדלקת נרות שבת לאורחים, תרופות וקטניות לילדים י"ג ניסן תשס"ה
כתיבת עבודות בחול המועד י"ג ניסן תשס"ה
קניות בחול המועד י"ג ניסן תשס"ה
מצה עשירה בשבת ערב פסח י"ג ניסן תשס"ה
האם אפשר לאמן ילד להניח תפילין בחול המועד? י"ב ניסן תשס"ה
קניית טבעת בחול המועד או בספירת העומר י"ב ניסן תשס"ה
קניית חמץ בהוזלה ומכירתו כדי להשתמש לאחר פסח י"ב ניסן תשס"ה
בישול לסעודת החג י"ב ניסן תשס"ה
מכירת חמץ באינטרנט י"ב ניסן תשס"ה
אכילת מאכלים מקמח מצה בשבת הגדול י"ב ניסן תשס"ה
שמירת מוצרים שלא כתוב עליהם "כשר לפסח" י"ב ניסן תשס"ה
אכילת מאכלים מקמח מצה בערב פסח י"ב ניסן תשס"ה
דין חיטה, גריסים וקמח בפסח י"ב ניסן תשס"ה
סעודות בשבת הגדול י"ב ניסן תשס"ה
מכירת הבית לפסח י' ניסן תשס"ה
עריכת שולחן הסדר בערב פסח י' ניסן תשס"ה
ביעור חמץ בערב פסח י' ניסן תשס"ה
עם מי לחגוג את ליל הסדר י' ניסן תשס"ה
הקלדה במחשב בחול המועד י' ניסן תשס"ה
אכילת חמץ בערב פסח וסעודה שלישית השנה ד' ניסן תשס"ה
כשרות מאכלים לפסח ד' ניסן תשס"ה
האם פרג כשר לפסח? ד' ניסן תשס"ה
משמעותה של תקופת ספירת העומר י"ט אב תשס"ד