שואל ומשיב

ציצית, תפילין ומזוזות

ציצית תכלת לשיטת הגאונים כ"ו ניסן התשע"ט
תפילין של רבנו תם ג' ניסן התשע"ט
הידור במצוות ציצית כ"ג אלול התשע"ח
דעת הגאונים במניין חוטי התכלת א' אייר התשע"ח
האם לנהוג כמנהג האשכנזים בטלית גדול ה' טבת התשע"ח
חוט שקושר את היו"ד של התפילין של היד לבית כ"ו חשון התשע"ו
טלית גדול לאשכנזים טרם החתונה, תמיכת הרב במועמד בבית היהודי. כ"ו כסלו התשע"ה
פתיל תכלת כ"ו חשון התשע"ה
פרשיות כ"ג חשון תשע"ד
מזוזה מעבר דירה ח' שבט תשע"ג
ספר תורה כ"ב תשרי תשע"ב
tefilin ה' שבט תשע"א
גניזת פתילי ציצית כ"ג אב תש"ע
פתילים מחוברים כ"ג אב תש"ע
הנחת תפילין של יד ט"ו אב תש"ע
שימוש בטלית ותפילין של נפטר ז' אב תש"ע
גודל התפילין כ"ג שבט תש"ע
מזוזות י"ב תשרי תשס"ט
מזוזה ל' תשרי תשס"ז
מאיזה גיל חובה ללבוש ציצית לילדים? ב' תשרי תשס"ז
הנחת תפילין כ"א אלול תשס"ו
מזוזות בחדרי גן ילדים י"ג תשרי תשס"ו
תפילין לשמאלי י"ג תשרי תשס"ו
תדירות בדיקת מזוזות ושימוש בקלף ישן י"ז תמוז תשס"ה
תפילין לקטן י"ב סיון תשס"ה
האם יש להניח טלית מעל התפילין בתיק? א' חשון תשס"ה