י"ח תשרי התשפ"א

שאלה: ביאור דברים בדעת הרב אליהו בן אמוזג, ומנהגים בפדיון הבן בצפ"א

לכבוד מורינו ורבינו, שנה טובה ובריאות מעולה, לו ולכל בני המשפחה.
א. ...
ב. בעניין פדיון הבן, האם מנהגנו בצפון אפריקה לברך את ברכת אשר קדש בכור במעי אמו עם שם ומלכות, ומי זה שמברך את הקידוש הבשמים וברכה זו, אבי הבן, הכהן או כל מכובד אחר? וכן האם מתעטפים בטלית בשעת הפדיון?
מחילה מכבודו שבוודאי עסוק עד מעל הראש בענייני השעה והרבנות. ובתודה רבה.

תשובה:

לכ' א' היקר  הי"ו
מועדים לשמחה,
פה אשיבך רק על השאלה השנייה, על הראשונה לא אשיב בפרהסיא אלא לך באופן פרטי מפחד מעוותים אלו או אחרים שינצלו דבריי.
בנוגע לפדיון: המנהג הוא לברך ברכה זו על אף כל הויכוחים סביבה (ויכוחים מיותרים). אלא שאני מציע לשנות מלה אחת בה כדי לצאת ידי חובת כל הדעות ולמנוע כל חשש של ברכה לבטלה, והוא לומר: 'אשר יצר עובר במעי אמו' (וכך הוא נוסחו של רס"ג) במקום 'אשר קדש עובר במעי אמו', ואז כל קושיות הרא"ש על ברכה זו נופלות אליבא דכו"ע.
בברכה רבה של חגים וזמנים לששון,